Det er få som har et så bevisst forhold til å skrive som den amerikanske essayisten og feministen Rebecca Solnit. Leser vi hennes bøker er de alltid, i en eller annen forstand, knyttet til et politisk prosjekt. Hun skriver, kunne man si, ikke for å uttrykke hva hun selv tenker eller finner ut, men for å finne frem til et fellesskap drevet av rettferdighet og likhet.