Er det mogleg å skrive ei samanhengande historie om menneskeslektas tankar om Gud? Blir det ikkje fort ei historie om alt? Er det mogleg å kople ei slik universell forteljing med si eiga trushistorie? Den lærde Reza Aslan prøver på alt dette i ei ny bok som rett og slett har tittelen Gud. En menneskelig historie.