Anmeldelse

Er det mogleg å skrive ei samanhengande historie om menneskeslektas tankar om Gud? Blir det ikkje fort ei historie om alt? Er det mogleg å kople ei slik universell forteljing med si eiga trushistorie? Den lærde Reza Aslan prøver på alt dette i ei ny bok som rett og slett har tittelen Gud. En menneskelig historie.

Den nordamerikanske religionsvitaren Reza Aslan er allereie kjent for ein del norske lesarar for si bok om Jesus, Seloten. Historien om hvordan Jesus fra Nasaret ble Jesus Kristus, som kom på norsk i fjor. Det er ei innsiktsfull og begeistra bok om den historiske Jesus.

Aslans eigen religiøse veg er spennande nok i seg sjølv. Han vaks opp saman med lunkne muslimar frå Iran. Etter at familien flykta til California, vart han i tenåra ein kristen. Før han begynte å studere, vendte han tilbake til islam igjen og han framstiller seg no som ein muslimsk sufi-mystikar med eit sterkt forhold til mennesket Jesus. I Jesus-boka kallar han det tru.

Møt Reza Aslan i Min tro-samtale med Alf van der ­Hagen i Vår Frue kirke 
i Trondheim førstkommende fredag kl. 15. Vårt Land strømmer samtalen på 
Facebook og vl.no.