«Ekstremismens århundre» kalla historikaren Eric Hobsbawm 1900-talet. Det var hundreåret då folkemord vart eit omgrep og vi vart i stand til å utrydde alt liv på jorda. Vi vart 5 milliardar fleire menneske og vi endra klimaet på jorda. Det var hundreåret då vi kom oss ut over jordas grenser, fann penicillinet og knytte verda saman med internett.