Den unge, franske forfatteren har nå avsluttet det han begynte med sin brakdebut Farvel til Eddy Bellegueule og videreførte i Voldens historie. I de to første bøkene finner vi en dobbel tematikk: Både klasseperspektivet - de fattiges kår i det moderne Frankrike - og det identitetspolitiske perspektivet (kjønn, etnisitet, legning) spiller en helt sentral rolle for jeg–personens kamp for å bryte ut av undertrykkelsen. Louis vokser opp som dobbelt undertrykket i en familie der manglende utdannelse og elendig økonomi avføder desperasjon, men der også hans homofile legning stadig vekker farens aggressivitet.