Den som skriver en bok med ­bibelfortellinger for barn, vil alltid måtte gjøre et utvalg. Trekke­ linjer, løfte frem det sentrale, kanskje også gi noen nye perspektiver på kjent tekst.