Kledd i ballerinablått bader Lucy i et hav av dukker og bamser før publikum får satt seg. Skuespiller Sara Khorami kan ikke skjule at hun er en voksen, men hennes frydefulle latterhikst og fingringer med tyllskjørtet er nok til å lure oss. Hun er fire år, selv om leken hun har full regi på er en voksenverden i grell utfoldelse.