Anmeldelse

Noen prester er «synlige», noen har jobben sin knyttet til klosteret og kirkens absolutt indre liv. Det ene forutsetter det andre. Pater Ellert Dahl – 90 år sist vår - er og har vært en sentral skikkelse i norsk, katolsk forkynnelsesliv siden han ble presteviet i St. Dominikus kirke i Oslo i august 1960. En skattet foredragsholder - i kunsthistorisk sammenheng, ikke minst. Roter en i hukommelsen etter et dekkende ord for hva denne mannen – som er et så sjeldent forråd av kunnskap, visdom, tro og begeistring - bygger sitt skrift, sine prekener og foredrag på, må det være «klarhet». Og begeistret undring. Alt han kan, «destilleres» underveis og kommer ut som tydelig, smittende tale, antijåleri. Det rare er at dette er hans første bok. Så er det god årgang.

Les flere saker fra Vårt Lands bokbilag her

Skal ikke blende

Klarheten har han lært av Gud selv: «Gud er den beste pedagog, og han kjenner pedagogikkens grunnregel: At alt som meddeles, må tilpasses den lyttende kapasitet. Han omgås meget forsiktig med sitt Sannhets-ord, som ikke skal blende, men som skal tilegnes gradvis og etter mottakers evne. En slik gradvis åpenbaring kan så visst ikke oppsummeres i noen godkjent lærebok der hele vår kristne tro og praksis utlegges i ordnede kapitler, klart og greit. For hva fatter vi vel av monumentale utsagn som 'Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av den sanne Gud' – ord som vi trofast gjentar og godtar?», skriver han. Før han tar i veg på denne reisen (boken) i vår trosarv gjennom tidene.