Noen prester er «synlige», noen har jobben sin knyttet til klosteret og kirkens absolutt indre liv. Det ene forutsetter det andre. Pater Ellert Dahl – 90 år sist vår - er og har vært en sentral skikkelse i norsk, katolsk forkynnelsesliv siden han ble presteviet i St. Dominikus kirke i Oslo i august 1960. En skattet foredragsholder - i kunsthistorisk sammenheng, ikke minst. Roter en i hukommelsen etter et dekkende ord for hva denne mannen – som er et så sjeldent forråd av kunnskap, visdom, tro og begeistring - bygger sitt skrift, sine prekener og foredrag på, må det være «klarhet». Og begeistret undring. Alt han kan, «destilleres» underveis og kommer ut som tydelig, smittende tale, antijåleri. Det rare er at dette er hans første bok. Så er det god årgang.