Tungeskjærerne er en film om barnearbeid. På Myre i Vesterålen brukes nemlig barn helt ned i seksårsalderen som arbeidskraft i fiskeindustrien. Dokumentaren er verken en problematisering eller en forklaring, men en utforsking av vår viktigste primærnæring – sett gjennom øynene til en niåring.