De 16 komposisjonene på Jon Balkes nye album handler alle om forholdene for språk i et politisk klima som har hardnet til. Pianisten tidfester til og med denne forandringen til 2019. Hvor langt man vil trekke de politiske implikasjonene som ligger i stoffet, som i skrivende stund kjennes nesten skremmende aktualisert, er det likevel opp til lytteren selv å bestemme. Balkes album befinner seg veldig langt unna følelsen av «jazzplata som ville være politisk pamflett». Til tross for titler som «the polarization», «the first argument» og «the self and the opposition» er Balkes tilnærming til tematikken en helt annen.