Det felles eide viser kunst som vanligvis befinner seg rundt omkring i Oslo: på skoler, sykehus, legesentre, kolonihager og forskjellige offentlige møteplasser. Mange av oss har sett noen av verkene i lokalmiljøet, vil jeg tro. Å se dem under ett vil kanskje si noe om hvorfor kunst er viktig for byens befolkning?