Det er ingen tvil om at vi lever i en tid som gir næring til dystopiske fortellinger og endetids­tenking. En rekke romaner kretser inn undergangsstemninger, gjerne som politiske eller sivilisatoriske sammenbrudd. Også rundt forrige århundreskifte blomstret kunstretninger som så tilværelsen som meningsløs og sosialt samspill som falskt og overfladisk. Flere litterære hjernehelter vandret ensomme i sitt eget mismot og selvforakt.