Tora Sanden Døskelands debutbok Behold meg er ei nærsynt bok. På første side slås det fast: «Det er unaturlig å kunne se langt». Deretter kommer ei rekke sansninger som gjør nedslag i de små, men ikke uvesentlige detaljene i ei historie om hvordan et kjæresteforhold tar slutt. Hun som skildrer det hele, kunne egentlig hatt bruk for briller, men nærmest som ei programerklæring sier hun: «Blikket uten briller reflekterer hjernen, den konsentrerer seg også om det nære: om den tørre huden rundt neglene, om smulene.»