Hvordan skapende mennesker bor og arbeider og hvilke ting de omgir seg med forklarer kanskje ikke deres kunst, men miljøene de befant seg i – det som fikk dem til å føle seg hjemme – gir ofte en interessant synsvinkel på mennesker som identifiseres så mye med sine romaner eller kunstverk.