Anmeldelse

Du leter etter ordene. Du har sett, tenkt eller følt noe som går utenfor begrepene du vanligvis bruker. Dette er en erfaring alle kjenner seg igjen i. Når noen hverken vil være kvinne eller mann, for eksempel, må vi kanskje finne opp nye ord for å oppleve presisjon. Ordet «hen» kan bli en løsning når de tradisjonelle kjønnskategoriene overskrides, men siste ord er neppe sagt om den saken.

Verkene på denne utstillingen er, om du vil, kunstens motsvar til en person som hverken kan være kvinne eller mann. De passer ikke helt til begrepene vi har om kunst.

Sammenflettede virkelig­heter

Galleri MELK, som huser utstillingen, viser vanligvis fotokunst. Men utstillingen til Sveinn Fannar Jóhannsson får meg til å tenke på hva det innebærer å ta et bilde.