Anmeldelser

Thomas Seltzer med sterk analyse av et USA i krise

Thomas Seltzer lykkes med å veve det personlige inn i en bredere kulturell analyse av et samfunn i oppløsning. «Amerikansk karmageddon» er et kraftig varsko.

Alle har et forhold til USA. Mye litteratur og kultur har allerede kommet vår vei når noen gjør «den store amerikareisen». Den franske historikeren Alexis de Tocqueville skrev det kritiske Om demokratiet i Amerika i to bind fra 1835 og 1839. Verket ble en klassiker innenfor samfunnsvitenskapene og regnes stadig som aktuelt. Knut Hamsun var mer polemisk, men minst like kritisk i boka Fra det moderne Amerikas åndsliv (1889).

Nå foreligger en ny, bred analyse av det amerikanske, også det kritisk så det holder, men samtidig skrevet med en kjærlig penn. Turbonegro-bassist og programleder for TV-programmene Trygdekontoret, Natta, Norge og UXA, Thomas Seltzer, har levert en skildring av «sitt Amerika».

Seltzer er amerikansk statsborger, hadde noen formative år der borte, men har bodd det meste av livet i Norge. Han har norsk mor og amerikansk far. Nå, godt over midten av livet, oppsummerer han både sin norske og amerikanske historie, flettet inn med et bredere kulturelt overblikk over USA.

Kraftig varsko

Slik jeg leser Seltzer, er dette et kraftig varsko til oss alle: Vi er vitne til en varslet katastrofe som amerikanerne bringer over seg selv. Den totale mangelen på en sivilisert politisk debatt er i ferd med å kvele det amerikanske demokratiet. Politikere sverter hverandre, de er ikke ansvarlige, og mange av dem lyver, med overlegg. Og pressen er medskyldig, der den pisker opp stemningen og slipper løgnerne til. Samtidig beriker de rikeste delene av samfunnet seg på en helt annen måte enn før, mens middelklassen tappes for ressurser. Det er en nedadgående spiral, og den går fort. Fattigklassen øker for hver dag, og folk mister selvrespekten. Rus, dop og vold blir symptomer på noe fundamentalt galt i den amerikanske samfunnsveven.

Forfatteren «rølper» av gårde i en blanding av saklig prosastil, og et muntlig preg.

—  Andrew P. Kroglund

Seltzer kjenner landet godt, gjennom egen barndom, han har mange slektninger «over there», og har reist et utall ganger «over dammen». Boka en derfor en blanding av familiehistorie, reiseskildring, og samfunnsanalyse, på over 500 sider. Jeg tok meg noen gang i å tenke at her kunne forlaget ha kuttet litt, ikke minst på personlige historier om besteforeldre og tanter og nevøer og andre obskure personer. Men hver gang jeg leste litt videre, konkluderte jeg, at nei. Seltzer klarer hele tiden å veve det personlige inn i en bredere kulturell analyse av et samfunn i oppløsning. Og selv om boka er subjektiv, er den samtidig godt tuftet på et mangfold av kildehenvisninger og et bredt tilfang av relevant sekundærlitteratur.

Barskt image

Forfatteren «rølper» av gårde i en blanding av saklig prosastil og et muntlig preg. Bannordene sitter løst, men den personlige stilen og de kulturelle småavsporingene bringer liv til fortellingen. Seltzer er seriøs, selv om han «gjemmer» seg bak et barskt image. Han har levert et sterkt stykke USA-reportasje, helt på høyde med de gamle, store.

Seltzer trekker radikale konklusjoner. Han går så langt som å si at det neste Midtøsten vil bli det amerikanske Midtvesten. Det begrunner han med å peke på det han beskriver som en kombinasjon av maktesløshet, raseri, vond reality check og stadig mer tribalisme. Dette er i ferd med å dytte USA inn i en borgerkrig:

«Og da ikke sånn 1860-talls borgerkrig der man står på hver side av et jorde og skyter på hverandre akkompagnert av en fyr på fløyte og bror hass på tromme. Geografisk kommer frontlinjen til å ligge mellom by og land, mellom den føderale militærmakten på den den ene siden og milits- og ekstremistgrupper på den andre siden. I første omgang vil dette være grupperinger som The State of Jefferson og American Redoubt, som krever selvstendighet for et område i nordvest. Grovt sett er dette et område bestående av den nordligste delen av California, den østlige delen av Oregon, Montana, det nordlige Nevada og Wyoming, med et geografisk og ideologisk sentrum i Idaho, en stat som i en mannsalder har vært et samlingssted for den rasistiske Christian Identity-bevegelsen, nazister og antiføderale grupperinger. Derfra vil det spre seg til Midtvesten og deler av sørstatene.»

---

karmageddon

Sakprosa

Thomas Seltzer

Amerikansk karmageddon. Tanker om mitt fordømte fedreland

509 sider, Oktober 2022

---

Præriepopulismen

Dette er dystopisk, men Seltzer underbygger gjennom hele boka hvorfor dette kan bli et scenario vi muligens får oppleve. Han har likevel et lite håp, og det er at det han omtaler som «præriepopulismen», som var småfolks sosiale drømmer om et bedre samfunn, igjen skal finne grobunn i det amerikanske samfunnet. Denne præriepopulismen ble mange steder tatt opp av arbeiderbevegelsen og inspirerte radikal tenkning også der. Til syvende og sist var dette også en viktig bidragsyter til president Roosevelts New Deal tidlig på 1930-tallet.

Seltzer går så langt som å si at det neste Midtøsten vil bli det amerikanske Midtvesten

—  Andrew P. Kroglund

En ung Martin Tranmæl var i noen år i Amerika og opplevde dette på kroppen rundt 1900. Seltzer forteller at Tranmæl også ble vitne til valgkampen til selveste Jack London, som stilte som ordførerkandidat for sosialistene i Oakland, California. Etter fem år i Amerika dro Tranmæl tilbake til Norge:

«Vel hjemme satte han i gang, med enorm iver og utømmelig energi, med å organisere og propagere for å få satt disse ideene ut i livet og gjøre det han hadde lært der borte – ved den store Superiorsjøen, i gruvebyer i Rocky Mountains, i fabrikkene i Chicago og av organiserte, radikale malerkollegaer i Los Angeles – til norsk virkelighet.»

For Seltzer, som opplevde mobbing som den «rare gutten» fra Amerika da han flyttet til Norge, blir dette en hilsen tilbake til oss alle. Amerika er ikke bare det hjemlige kulturradikalere tror. Det progressive USA er også del av den amerikanske drømmen. Det er altså litt håp for dette veldige landet. Og da er det også håp for oss.

Les mer om mer disse temaene:

Andrew P. Kroglund

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Anmeldelser