Anmeldelser

Best før 2000-tallet

Hvis Bibelen er evig aktuell, er barnebibler til sammenlikning ferskvare. Jeg mistenker at Bibel for barn nærmer seg utløpsdatoen.

Bibel for barn er opprinnelig en svensk barnebibel fra 1995 som kom på norsk første gang i 1996. Andre utgave og fjerde opplag ble utgitt i 2021. Det merkes at denne boken er tjuesyv år gammel. Ikke at det er noe galt med neddempede klassikere, men sammenliknet med mer spenstige gjenfortellinger på markedet i dag, som i ord og bilder antagelig treffer dagens oppvoksende slekt bedre, fremstår Bibel for barn som ganske traust og gammeldags.

1.096 menn

Det er ikke hvem som helst som har laget akvarellene i Bibel for barn. Ulf Löfgren (1931–2011) var en av Sveriges mest kjente barnebok-illustratører. Selv husker jeg godt bøkene om Albin fra oppvekst, og min datter har hatt glede av den skøyeraktige kaninen Ludde.

I små porsjoner er illustrasjonene i Bibel for barn flotte enkeltstående kunstverk. Problemet er bare at det er uhorvelig mange av dem og til sammen danner de en monoton ansamling av oppstilte menn med skjegg som peker eller står på rekke. Knappenålsøynene – en arv etter Ludde – bidrar til at mimikk og følelser ikke kommer særlig godt frem.

Knappenålsøynene – en arv etter Ludde – bidrar til at mimikk og følelser ikke kommer særlig godt frem.

—   Anmeldt av Gabriel

Selv om jeg kan sette pris på enkeltillustrasjonene, og anerkjenner Löfgren som illustratør, er det ikke til å komme bort fra at alle disse pekende mennene blir ufrivillig komiske i lengden. Grovt regnet er 1.096 menn og gutter avbildet i løpet av de 271 sidene, mot bare 138 kvinner og jenter. Tallene er ikke medregnet engler og menneskefigurer som er vanskelige å kjønnsbestemme.

Til bokens forsvar må det likevel sies at teksten nevner flere kvinner enn det som er vanlig i barnebibler. Her er både Debora, Dronningen av Saba, Hanna, Lea, Mirjam, Noomi, Rakel, Rebekka, Rut, Sara og Sarai fra Det gamle testamente og Anna, Maria, Elisabet, Johanna, Lydia, Maria Magdalena og Marta fra Det nye. Det er slettes ikke verst.

Guide til fordypning

Norges fremste barnebibelforsker, Astri Ramsfjell, skriver i artikkelen «Jeg på min måte, og du på din» i tidsskriftet Prismet, at «barnebibelen tradisjonelt er en form for didaktisk barnelitteratur med to formål: å gjøre leserne kjent med kristendommens sentrale fortellinger og samtidig lære dem opp i kristen tro og moral.»

Denne definisjonen gjelder i høyeste grad Bibel for barn. Tittelen alene setter tonen. Dette er ikke en barnebibel per se, men en bibel for barn.

---

bibel for barn

Barnebibel

Karin Karlberg m.fl og Ulf Löfgren (ill.)

Bibel for barn

Tekstbearbeiding av Solveig Samnegård

Oversatt av Oskar Stein Bjørlykke

IKO-Forlaget og Verbum, 2013/2021

---

Forlaget hevder at «teksten er bearbeidet for barn i førskole- og småskolealder, men lagt nær opp til bibelteksten.» Det har de rett i. Språklig bevarer denne utgivelsen en god del markører og syntaktiske grep fra Bibelen, og den er mer detaljorientert enn mange andre og lettere innføringer. Langt flere karakterer er nevnt ved navn i denne boken enn hva som er vanlig i barnebibler. For eksempel innledes kapittelet «Kanaans land» med følgende setning: «Jakob hadde tolv sønner: Ruben, Simon, Levi, Juda, Dan, Natfali, Gad, Asjer, Jissakar, Sebulon, Josef og Benjamin.» Videre følger en beskrivelse av israelittenes stammer og hvordan de delte Kanaans land mellom seg. En såpass detaljert fremstilling av rent historiske fakta, er uvanlig for en barnebibel og understreker denne bokens seriøse anslag.

Barnebibler

Noteapparatet og registrene bakerst i boken tyder på at den er ment å fungere som en guide til videre fordypning. Sånn sett kan voksne som ønsker en kjapp innføring i Bibelens grunnfortellinger være en vel så riktig målgruppe, selv om man i denne barnebibelen – som vanlig – hopper bukk over «Jobs bok», «Forkynneren» og «Høysangen».

Solid, men foreldet

Bibel for barn er faglig solid, men innholdet er akk så tradisjonelt formidlet i språk, bilder og litterær utførelse. Den fremstår påfallende gammeldags sammenliknet med en annen svensk barnebibel som nylig utkom, nemlig Sören Dalevis Barnas bibel. Dalevi har tidligere forsket på barnebibler og er i dag biskop i Karlstad. Boken, som er utsøkt illustrert av Marcus-Gunnar Pettersson, fornyer sjangeren dramaturgisk, språklig og visuelt. I mylderet av barnebibler på det norske markedet, er den for øyeblikket min soleklare favoritt.

Hvis Bibelen er evig aktuell, er barnebibler til sammenlikning ferskvare. Jeg mistenker at Bibel for barn, dessverre, nærmer seg utløpsdatoen.


Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Anmeldelser