Anmeldelser

Kristin Berget skriv avanserte dikt om den tynne hinna mellom liv og død

BOKMELDING: Poesi utan tydelege retningar eller bodskap, men med spor etter klimakatastrofe og utryddingstruga livsformer.

Annonse
Annonse

Mer fra: Anmeldelser