Erkebiskop Justin Welby i Lambethpalasset i London er en modig og uortodoks kirkeleder. Etter 11 år høyt oppe i oljeindustrien, brøt han over tvert og ville bli prest. Det betydde ras i lønn og nye studier. Han studerte teologi i tre år og startet så sin prestetjeneste fra 1992. Welby var en tid leder for det internasjonale senteret for forsoning i Coventry før han ble domprost i Liverpool og biskop i Durham. I 2013 ble han så utnevnt til erkebiskop i Canterbury og dermed øverste leder i det verdensomspennende anglikanske kirkefellesskapet.