På nittitallet ga Nils-Fredrik Nielsen ut fire små bøker fulle av fyndord om livet, malt svarte av galgenhumor og lakonisk ironi. Så vidt jeg veit, introduserte Nielsen med dette tristesse–sjangeren i Norge. «Fravær er det beste forsvar», står det eksempelvis i boka Det er aldri for sent å gi opp (1993). Eller fra samlingen Det er aldri for tidlig å angre (1994): «Heldigvis hadde han ingen som sto så nær at de kunne avvise ham».