Generalsekretær i KFUK-KFUM, Øystein Magelssen har vært ­aktiv i trosopplæringsreformen fra starten. Først som prost i Hallingdal og Drammen, nå som ­leder for kristent barne- og ungdomsarbeid, der 80-90 prosent skjer innen rammene av Den norske kirkes menigheter.