Prest og forfatter Odd J. Eidner mistet to barn. Da datteren døde, var troen på Gud en støtte gjennom sorgen. Ved det andre dødsfallet, til sønnen deres, syntes Gud å være borte. Det ble et dobbelt tap, en dobbel sorg. Kanskje har det gjort at bøkene hans, som kan sortere under «kristen oppbyggelseslitteratur» eller «kristen selvhjelp», allikevel er litt annerledes. Hans siste bok Kunsten å leve – med sorgen som bakteppe utkom i 2019.