Den leiande amerikanske litteraturkritikaren, og etter kvart noregsvenen, James Wood er oppvaksen i ein konservativ, kristen heim. Wood, som i Noreg er mest kjent for å ha lovprist Karl Ove Knausgårds bøker i The New Yorker, er ikkje den einaste i det intellektuelle litteraturmiljøet med tilsvarande bakgrunn. Skribenten Kristin Dombek, som er lærar i essayistikk ved Princeton University og fast bidragsytar til N+1 magazine og London Review of Books, var ein brennande kristen fram til ho var 20 år.