Kultur

Da kulturminister Thorhild Widvey la fram allmennkringkastermeldinga i juni, varslet hun at hun ville sette ned et utvalg som skal utrede hva statens mål for mediemangfoldet bør være.

Utvalget skal vurdere hvordan de statlige støtteordningene best kan legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.

– Vi har et bredt mangfold av tilbud i Norge, og utvalget får i oppdrag å se på om de økonomiske støtteordningene bidrar til mediemangfold, og se på hvilke politiske virkemidler vi kan bruke for å sørge for et bredt tilbud, sa Widvey til Vårt Land i juni.

I denne runden skal også pressestøtten og TV-lisensen gjennomgås.