Da kulturminister Thorhild Widvey la fram allmennkringkastermeldinga i juni, varslet hun at hun ville sette ned et utvalg som skal utrede hva statens mål for mediemangfoldet bør være.