«De har bevisst latt seg kjøpe og bruke av politiske og religiøse krefter i sin nyhetsdekning», skriver Frieord.no om etablerte medier i Norge og lanserer seg selv som et bredere og mer åpent alternativ til disse.