Siden han ble valgt for drøye to år siden, har pave Frans markert seg og blitt utpekt som en av verdens mest innflytelsesrike personer. Det har vakt oppsikt at Paven kritiserer kapitalismen og inntar radikale miljøsynspunkter. I dag utgis hans bok om barmhjertighet.