Vi står i en jazzeksplosjon i Norge for tida, og den antar mange former. I den mer energifylte delen av spekteret dukker navnet til trommeslager Gard Nilssen ustanselig opp. Denne uka er han ’Artist in Residence’ på årets utgave av Moldejazz, og han la her for dagen et voldsomt aktivitetsnivå med alle sine bandsammensetninger. To av bandene hans slapp også plate i forlengelsen av festivalen: det elektrifiserte bandet Bushman’s Revenge og hans eget Gard Nilssen Acoustic Unity.