Med verk som Dalen Portland og Fyr og Flamme er Kjartan Fløgstad for lengst skrevet inn i litteraturhistorien som en av Norges viktigste forfattere. Etter århundreskiftet har han fått øynene opp for fortidens plass i nåtiden. I Grense Jacobselv (2009) og Magdalenafjorden (2014) undersøker han kulturpolitiske sammenhenger og ideologiske overbygninger i norsk og internasjonal etterkrigshistorie. Etter i saumane (2016) er en samling kulturkritiske essay som beskriver samtidens nyliberalistiske kulturforståelse fra en Fløgstadsk synsvinkel.