– For meg er det ikke noe abstrakt, åndelig på den ene siden og noe materielt, sanselig på den andre. Det handler ikke om to adskilte ytterpunkt, men et møtepunkt.