For 2.300 år sidan slo Aristoteles fast at naturfilosofi på vers ikkje var poesi, men naturfilosofi. Sidan den gongen har kombinasjonen av sakkunnskap og poesi, som Espen Stueland forsøker seg på i si nye utgjeving, vore ei omdiskutert øving. I antikken var det vanleg å skrive slike læredikt, som dei ofte vart kalla, om alt frå universet si oppbygging til kunsten å dyrke poteter.