Kultur

Pinsefestival inviterer til dype åndedrag

MUSIKK: Kantor og jazzpianist Tord Gustavsen vil ta pinsen mer på alvor i kirken. I pinsehelgen inviterer han til festival med meditativ musikk i ulike sjangrer.

– Jeg har kjent på et sterkt ønske om å ta pinsen mer på alvor i kirken. Jeg ønsker å vise hva åndsfylde og hengivelse kan være innenfor en annen teologisk ramme enn karismatikken ofte trekker opp, sier Tord Gustavsen.

I pinsehelgen inviterer kantoren i Tanum kirke i Bærum til festivalen Dype åndedrag, en musikkfestival som altså legger til rette for «dypere pust». Festivalen sprang ut av Gustavsens sterke opplevelse av sammenfallende meditative kvaliteter i opplevelsen av musikk fra vidt forskjellige sjangre, og fra forskjellige åndelige tradisjoner.

– Opplevelsen ga meg lyst til å utforske dette feltet mer og grundigere, sier kantoren som også er kjent som en av Norges fremste jazzpianister.

Jeg har kjent på et sterkt ønske om å ta pinsen mer på alvor i kirken

—  Tord Gustavsen, kantor og jazzpianist

– Dypere pust kan sette oss fri

Siden 2019 har han fått noen av de «beste og mest karaktersterke» musikerne i verden til å spille med meditativt fokus i det intime rommet i den norske middelalderkirken. Dette gjøres ifølge kantoren «hinsides både innbitt rettroenhet og lunken relativisme».

– Hvorfor trenger vi som mennesker å puste dypere? Hvordan kan musikken hjelpe oss til å gjøre dette?

– Dypere pust er jo både en metafor og en helt konkret fysisk handling. Det er uansett en gave vi kan motta bare ved å åpne oss. Den dype pusten kan sette oss fri og bringe oss i kontakt med intuisjon og klarhet, og den kan stoppe unødig tankespinn og anspenthet, sier Gustavsen.

Kantoren mener at vi puster dypt i bønnen, i dialogen med det guddommelige, når naturopplevelsene griper oss – og når vi virkelig tar inn kunst.

– Hvis vi hører på musikk eller leser tekster bare med det analytiske apparatet vårt, blir kunsten en orienteringssak. Men hvis vi puster dypere under opplevelsen, åpnes kanskje flere plan i oss. Opplevelsen kan bli større, og får virke i oss på en annen måte, sier han.

– Hva slags indre rom i oss håper du å åpne med denne festivalen?

– Ro, nytelse, skjønnhet, undring, takknemlighet og andektighet. Intet mindre.

Den dype pusten kan sette oss fri og bringe oss i kontakt med intuisjon og klarhet

—  Tord Gustavsen
MEDITATIVT: Tord Gustavsen er kjent som ein av Noregs fremste jazzpianistar. Han er opptatt av det meditative i musikken.

Tjener en større helhet

På programmet i år står blant annet et av verdens ledende kammerkor, estiske Vox Clamantis, spesialister på både gregorianikk og samtidsmusikk og sammensmeltningen av dette. Andre aktører er saksofonistene Trygve Seim og Tore Brunborg, pianisten Ingfrid Breie Nyhus, som har sin helt egne måte å spille slåttemateriale på moderne flygel på, og indiske Utsav Lal, en musiker som spiller vestlig flygel samtidig som han er dypt skolert i klassisk indisk musikk. I tillegg skal skuespilleren Juni Dahr resitere Stein Mehren-poesi.

– På festivalen får vi høre indiske ragaer, norske neo-slåtter, gregoriansk sang, lengtende jazz, koraler og bibelsk chakra-meditasjon. Hva vil du si er den røde tråden som binder uttrykkene sammen?

– Den røde tråden er pusten og «rommet» i musikken, det rituelle og andektige. I tillegg er det musikernes evne til å transcendere egoet i utøvelsen – altså å tjene en større helhet enn å vise seg fram, og et annet sikte enn å drive underholdning.

Trygve Seim

Vil sprenge snevre grenser

– I hvilken grad er all musikk meditativ? Finnes det enkelte musikalske uttrykk som er mer meditative enn andre? Hva er det som skaper det meditative?

– Dette er jo et veldig godt spørsmål, og kanskje nettopp det vi undersøker gjennom festivalen. Det meditative er først og fremst et rom i lytteren og ingen objektiv egenskap ved musikken. Og en hvilken som helst musikkstil kan i prinsippet åpne rom av hengivelse, fordypning, klarhet og forløsning, sier Gustavsen.

Han peker likevel på at den meditative musikken ofte vil være musikk med repetative elementer, og at de musikalske prosessene får ta tid, at det ikke stresses, og at det er færre kontraster og langsommere utvikling i musikken.

– Ofte vil det være musikk knyttet til åndelig praksis, som zen-meditasjon, sufi-dans, lovsang, klosterliv, shamanisme og annet, men det ikke være noe av dette. Noe av «misjonen» med festivalen er å sprenge snevre grenser og gi overraskende opplevelser, sier Gustavsen.

­­– I hvor stor grad spiller religiøse tråder med i musikken på pinsefestivalen?

– For noen av utøverne er det helt vesentlig. For andre ikke. Og dét er veldig fint. Vi åpner disse rommene i stor ydmykhet for at ingen har monopol på sannheten. Det finnes verdi i alle tradisjoner.

Pianist Utsav Lal

Elsker bedre med dype åndedrag

Gustavsen, som ser seg selv som kirkemusiker i en utvidet betydning av ordet, mener det er innlysende at en bærekraftig kristendom i dag både må være i dyp kontakt med røttene i egen tradisjon og ha stor åpenhet for andre tradisjoner.

– Vi må gå mye lenger enn bare å ha «respekt» for andre. Vi kan faktisk både lære av hverandre, bli inspirert av hverandre og delta hos hverandre – og svare på lengslene etter nye kombinasjoner av tilhørighet og frihet, mener han.

Kantoren mener at pinsehøytiden er et særlig godt egnet tidspunkt for å ta dype musikalske åndedrag – samtidig som at enhver dag også er en potensiell pinsedag, året rundt.

– Hva gjør det med deg selv når du får tatt ekstra dype åndedrag?

­– Jeg spiller bedre, jeg elsker bedre, jeg opplever større frihet, jeg sanser mer helhetlig.

Jeg spiller bedre, jeg elsker bedre, jeg opplever større frihet, jeg sanser mer helhetlig.

—  Tord Gustavsen, om å ta dype åndedrag

Sjenanse overfor Den hellige ånd

Det hebraiske ordet for Ånd (ruach), kan også bety pust eller vind. Hvor viktig for oss er det å finne rom for pusten?

– Veldig viktig for meg i hvert fall. Det gjelder pust både konkret og som organisk metafor helt inn i hver enkelt frase jeg spiller. Pusten er en veiviser i å håndtere stress og større og mindre utfordringer i livet på, og det som åpner meg for å erkjenne eller erfare det guddommelige, som uansett alltid er før alt.

Tord Gustavsen tror det finnes det en sjenanse for å ta innover seg Den hellige ånd i kirkelige sammenhenger. Det kan også ha gode grunner, som at fokuset på åndelige opplevelser kan virke ekskluderende og skape «åndelig taper-følelse».

– Jeg tror likefullt at vi har en livgivende kilde rett ved siden av oss som vi kan drikke av, sier pinsefestivalsjef Gustavsen.

– Mye mer, mye dypere og mye mer kraftfullt enn vi ofte tør å tro.

---

Dype åndedrag

  • Musikkfestival i pinsehelgen, 18. – 20. mai 2024
  • Arrangeres i Tanum middelalderkirke i Bærum, med program også i Paulus kirke i Oslo
  • Primus motor for festivalen er kantor og jazzpianist Tord Gustavsen
  • På programmet i år står blant andre Juni Dahr, Eivind Aarset, Vox Clamantis (Estland), Trygve Seim, Carl Petter Opsahl, Ingfrid Breie Nyhus, Utsav Lal (US/India), Tore Brunborg og Irene Tillung, i tillegg til Tord Gustavsen selv.

---

Les mer om mer disse temaene:

Alf Kjetil Walgermo

Alf Kjetil Walgermo

Alf Kjetil Walgermo er journalist og litteraturkritikar i Vårt Land. Han er tidlegare kulturredaktør i avisa. Walgermo er også forfattar.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur