Kultur

Vurderer faste stillinger i Vokal Nord

MUSIKK: De profesjonelle vokalensemblene i Norge venter spent på dommen i Solistkoret-saken. I Tromsø vurderer de å gi sangerne faste stillinger.

18. april skal de profesjonelle vokalensemblene i Norge møtes for å drøfte organiseringsspørsmålet i kjølvannet av Solistkoret-saken. Det norske solistkoret er involvert i et søksmål, der en tidligere sanger i Solistkoret krever fast stilling.

Solistkoret, der Knut Olav Åmås er styreleder, har avvist kravet.

Spent på veien videre

I Det norske Solistkor er sangerne tilknyttet koret gjennom såkalte intensjonsavtaler. Avtalene gir sangerne tilgang på jobber, men ingen rettigheter som i det vanlige arbeidslivet. Det betyr for eksempel at man står uten inntekt hvis man blir syk, og at man ikke er garantert å komme tilbake hvis man har vært i fødselspermisjon.

I saken som er oppe i Oslo tingrett skal retten vurdere gyldigheten av disse avtalene.

Solistkoret er imidlertid ikke det eneste koret hvor høyt utdannede sangere kan få jobb i Norge. De siste 10-15 år har det pågått en politisk villet profesjonalisering av korfeltet, og en rekke profesjonelle vokalensembler har etablert seg i takt med at støtteordningene er blitt bedre.

Disse korene har valgt ulike måter å knytte til seg sangere på, og i slutten av april skal ledelsen i dissene korene møtes for å diskutere veien videre. Dommen i rettssaken i Oslo tingrett er ventet rett over påske.

---

Profesjonelle vokalensembler i Norge

 • Edvard Grieg Kor. Støtte direkte over statsbudsjettet.
 • Det norske solistkor. Støtte direkte over statsbudsjettet.
 • Trondheim Vokalensemble. Mottar midler fra Kulturdirektoratet.
 • Kilden Vokalensemble. Mottar midler fra Kulturdirektoratet.
 • Valen Vokalensemble. Mottar midler fra Kulturdirektoratet.
 • Vocal Art. Mottar midler fra Kulturdirektoratet.
 • Vokal Nord. Mottar midler fra Kulturdirektoratet.
 • Utover de nevnte, mottar flere vokalgrupper Kulturdirektoratets turné- og virksomhetstilskudd for ensembler i 2024. Herunder Nordic Voices, Early voices, Trio Mediævel, PUST, Christiania Mannskor og Det norske damekor. Også Oslo domkor mottar tilskudd fra denne ordningen.
 • Operakoret er organisert under Den norske opera og ballett, som mottar tilskudd over statsbudsjettet.

---

Vil følge spillereglene

To av disse korene har ansatt sangere i faste stillinger. Nå vurderer også det nordligste koret, Vokal Nord, det samme:

– Vi må ha forutsigbarhet for stiftelsen vår, men også forutsigbarhet og sikkerhet for sangerne. Derfor ønsker vi å se på avtaleformen, sier Nils Opsahl som er ny styreleder i stiftelsen Vokal Nord. Han er tidligere kirkeverge i Tromsø.

– Jeg kommer fra det vanlige arbeidslivet, og er opptatt av er at vi skal følge de spilleregler som til enhver tid finnes. Jeg er også opptatt av at sangerne skal vite hva de har å forholde seg til, sier Opsahl.

Han sier tilbakemeldingene fra sangerne hittil har gått i to retninger: noen ønsker å være frilansere, mens andre ønsker fast jobb. I styret i koret sitter også Harald Bakkebye Moe, som vant frem i retten da han krevde fast stilling som kirkesanger i Ishavskatedralen. Saken gikk helt til Høyesterett. Og Opsahl sier det er en styrke å ha Moe i styret når de nå går inn i drøftelsene.

– Vi må ha forutsigbarhet for stiftelsen vår, men også forutsigbarhet og sikkerhet for sangerne.

—  Nils Opsahl, styreleder i Vokal Nord

Lite frilansmarked i Bergen

De to korene som allerede opererer med faste stillinger, er Edvard Grieg Kor i Bergen og Trondheim Vokalensemble i Trondheim

Edvard Grieg kor (tidligere Kor Vest) har organisert seg på denne måten i over 10 år.

Daglig leder i Edvard Grieg kor, Simon Kirkbride, sier han ikke kjenner alle detaljer rundt bakgrunnen for at ordningen med faste stillinger ble etablert. Men han mener det er gode grunner til å gjøre det slik i en by som Bergen, hvor tilgangen på frilansere er mindre enn på Østlandet.

– På samme måte kan det være grunn til å organisere det annerledes i byer hvor forholdene er annerledes, sier Kirkbride.

Han legger til at når Edvard Grieg Kor gjør prosjekter som krever flere enn de åtte ansatte, hyrer de inn frilansere til hvert enkelt oppdrag. Dette er også en modell som bruke av andre ensembler.

---

Rettssaken i Oslo tingrett

 • En sanger krever fast stilling i Det norske solistkor etter å ha jobbet i koret i 16 år. Solistkoret avviser kravet.
 • Saken gikk i Oslo tingrett 5.–8. mars.
 • Retten skal ta stilling til gyldigheten av de såkalte intensjonsavtalene i koret.
 • LES OGSÅ: Går rettens vei for fast jobb i Solistkoret

---

Ville gi forutsigbarhet

Trondheim Vokalensemble har sangerne hatt faste stillinger i halvannet år. Koret er et samarbeid mellom Trondheim Symfoniorkester og Nidaros domkirkes sogn, og startet på prosjektbasis i 2015 med støtte fra Kulturrådet.

Sangerne hadde siden starten stått i midlertidige stillinger, da ledelsen i Trondheim symfoniorkester tok initiativ til faste ansettelser. Direktør i TSO Anne Katrine Slungård forklarer det slik:

– Det handler om at vi vil opptre som en profesjonell arbeidsgiver, og vi følte at reglene om midlertidige ansettelser var blitt tøyd litt langt. Vi var enige med Nidaros domkirkes sogn om at dette var vellykket, så selv om vi fortsatt bare hadde årlige bevilgninger fra Kulturrådet, ønsket vi å skape forutsigbarhet både for ensemblet og de enkelte sangerne.

Livsløpsorientert personalpolitikk

I rettssaken som pågikk i Oslo tingrett forrige uke, argumenterte Solistkorets advokat med at det var fleksibiliten til å velge besetningen som lå til grunn for korets suksess.

– Hva vil dere gjøre hvis en sanger ikke lenger holder nivået?

– Dette handler om profesjonell arbeidsgiverpolitikk og å ha en livsløpsorientert personalpolitikk. Alle arbeidstakere, uansett fag, har rett og plikt til å være i dialog med arbeidsgiver om hvordan man best mulig kan utvikle seg, og være på topp. Også vil det være forskjell i yrkene på hvor lenge man kan yte. Men dette spørsmålet må adresseres fra dag én, gjennom karriereplanlegging, ved å tilby videre- og etterutdanning for å øke kompetansen, og ved å legge til rette for eventuell omskolering. Dette er ikke noe du starter med når den ansatte nærmer seg pensjonsalder, sier Slungård.

– Dette handler om profesjonell arbeidsgiverpolitikk og å ha en livsløpsorientert personalpolitikk.

—  Anne Katrine Slungård, direktør i Trondheim Vokalensemble

– Lever fra hånd til munn

I likhet med Trondheim vokalensemble er Kilden Vokalensemble tilknyttet en etablert musikkinstitusjon, nemlig Kilden i Kristiansand. Men her har sangerne intensjonsavtaler og får kontrakt per produksjon de deltar på.

Operasjef Frøydis Lind har ansvaret for koret, og følger arbeidsrettsaken i Oslo tett.

Hun sier Kilden vokalensemble har andre økonomiske rammer enn Det norske solistkor:

– Solistkoret mottar støtte over statsbudsjettet, og har en annen økonomi enn oss. Vi lever fra hånd til munn, fra år til år på Kulturdirektoratets tildelinger. Vi ønsker at sangerne skal ha gode arbeidsforhold, men vi har ingen økonomi til å ansette dem, sier Lind, og forklarer at vokalensemblet er finansiert utenom moderinstitusjonen Kilden.

– Det er en slags sideøy. Vi får dette beløpet fra Kulturdirektoratet og prøver å få mye kunst som mulig ut av det.

– Tenker dere at rettssaken vil ha noen relevans for dere?

– Det blir veldig spennende å se utfallet. Og vi kommer til å analysere dommen, og se om den vil måtte føre til endring hos oss.

Les mer om mer disse temaene:

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv er journalist i kulturavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur