Kultur

I maktesløsheten skrev presten salme om Gaza

KIRKEMUSIKK: I sokneprestens salme skildres krig, bomberegn og «skrik fra tusen struper». Hun håper diktets slagkraft kan motivere til bønn for palestinerne.

– Vi ønsker å be for fred i Det hellige land. For de som slåss og har slåss så lenge, forteller sokneprest i Østenstad kirke, Astrid Sætrang Morvik, til Vårt Land.

«Nå stiger det et skrik fra tusen struper. Der blinde bomber nådeløst slår ned», lyder første strofe i sokneprestens selvskrevne salme Salig er de som flykter.

– Som prest kjenner jeg på behovet for å løfte verdenssituasjoner som preger andre, men også meg selv, inn i kirkerommet, forteller hun.

Diktningens slagkraft

– Hvor kom behovet for å skrive en salme om Gaza fra?

Astrid Sætrang Morvik, sokneprest i Østenstad menighet (i permisjon)

– Jeg blir, som alle andre, påvirket av det som skjer rundt meg og i mitt eget liv. Ofte tar jeg det med meg inn i kirken, forteller Morvik.

For henne var det naturlig å knytte sammen maktesløshet i møte med krigen i Gaza med bibelske perspektiver. Resultatet ble salmen Salig er de som flykter.

Det var saligprisningene som sto i sentrum da salmen ble brukt 15. november i Østenstad kirke.

– I saligprisningene er det en rekke mennesker som lever i vanskelige kår som blir priset salige. Derfor passet det godt å inkludere Salig er de som flykter i gudstjenesten, forteller hun.

SPOR AV MAKTESLØSHET: Sokneprest i Østenstad kirke, Astrid Sætrang Morvik, mener det er helt naturlig å ta med ting hun preges av inn i kirka. – Det er helt grusomt å se hva som skjer i Gaza. Det er klart at det berører oss, sier hun til Vårt Land

Morviks mener at få ting er like slagkraftig som å bruke diktning i formidlingen av sterke budskap.

– Alt vi kan gjøre er å fortsette å be for fred. Denne salmen er mitt bidrag, sier Morvik.

Fredsbudskap

For Morvik var det ikke budskapet om situasjonen i Gaza som er det viktigste i den nyskrevne salmen, men kirkens budskap om fred og forsoning. Hun ønsker at flere skal være med å be for menneskene som påvirkes av krigen.

– Det er helt grusomt å se hva som skjer i Gaza. Det er klart at det berører oss.

Illustrasjonsbilde til sak om salmetekst

Melodien til salmen er det Anne Kristine Merkesvik som står bak. Morvik ba henne jobbe frem en melodi så fort som mulig, slik at salmen kunne brukes i kveldssamlingen i kirka.

– Her kom teksten først, så melodien. Jeg ville bare ha den forest mulig ferdig, poengterer Morvik.

...

Tekst: Salige er de som flykter

Nå stiger det er skrik fra tusen struper der blinde bomber nådeløst slår ned.

Er stemmen din blant alle dem som roper, barmhjertighetens Gud, kan du gi fred?

Nå stiger det et sukk fra tusen døde som druknet i ruiner, lag på lag.

Er du begravd der byer er lagt øde, vår Gud, dør du også på denne dag?

Men salige er alle de som sørger. De ydmyke, de sultne, alle små -

som hungrer og som tørster etter rettferd.

Barmhjertig Gud, vi ber deg: Se oss nå!

Nå stiger det et rop fra dem som flykter. Som mistet sine hus og sine hjem. Å, Kristus vær blant alle dem som frykter. For er du ikke hjemløs, du som dem?

Men salige er de med rene hjerter, som tar imot og gir barmhjertighet.

Og salige er alle som må flykte, vi ber deg, Gud: Vær nær oss, gi oss fred!

Tekst: Astrid Sætrang Morviks. Melodi: Anne Kristine Merkesvik

Kristin Knutsen

Kristin Knutsen

Kristin Knutsen er journalist tilknyttet kulturavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur