Kultur

Slampoeten utfordrer kyrie og credo

KONSERT: Når Hans Olav Badens nye messe urframføres i Holmlia kirke, utfordres de latinske messetekstene av slampoeten Fredrik Høyer. – Jeg liker kirka, men er ikke sikker på om kirka liker meg, sier han.

Det er ikke første gang sjangrene krysses og blandes i 30 år gamle Holmlia kirke. Improvisasjon, jazz, elektronikk, kirkeorgel, kor og slampoesi er likevel det som gjør at Missa Organica kalles sjangeroverskridende.

Hans Olav Baden har vært organist i 19 år i kirka som i år feirer jubileum.

Han har samlet et proft lag musikere og Holmlia kammerkor, og utfordret forfatter, musiker og slampoet Fredrik Høyer til å skrive teksten til kyrie, gloria, credo og de andre messetekstene.

– For meg er det kjempespennende både litterært og musikalsk, sier Fredrik Høyer som ser fram til å være med.

Liker kirka

Tro, håp og kjærlighet er noe slampoeten og musikeren har jobbet mye med. Han takket umiddelbart ja da han fikk spørsmålet.

– Kirka er et fellesskap jeg gjerne vil være med i, men å opptre der vil alltid skape en liten tvil i meg om jeg hører hjemme der. Jeg liker kirka, men er ikke sikker på om kirka liker meg, sier han.

– Hvor fri er du i møte med de liturgiske tekstene?

– Jeg føler meg fri til å tolke mitt liv og verdensbilde inn i disse gamle tekstene. Slik er det vel for alle i møte med tekster og musikalske motiver som er framført som bønn en million ganger. Det vil alltid være personlig på en måte, svarer han.

Holmlia

Supermaksimalist

– Messetekstene er korte. Nøyer du deg med et like knapt format?

– Nei, jeg er supermaksimalist når det kommer til ord og uttrykk. Det handler om å tolke og finne uttrykk for ord om håp, og bekjenne – hva er det for meg i dag? Det kan gi et kontaktpunkt mot politiske spørsmål og den samtida vi lever i.

Høyer tror ikke tekstene han skriver får sin endelige mening før de sies høyt i kirkerommet og møter publikum. Han ser messen som en ærlig mulighet til å møte publikum med mye av det han har jobbet med i lengre tid.

Jeg liker kirka, men er ikke sikker på om kirka liker meg

—  Fredrik Høyer

Slåss med tekstene

– Jeg slåss mye med tekstene og leser dem om og om igjen. Jeg må jobbe på en ordentlig måte, slik at de på et vis kommer fra kroppen. Jeg sliter hele tida med det å finne ordene for det ordløse landskapet om tro, sier han.

For tida jobber Høyer også med en form for lydbok hvor han skriver mye om tro og om barn. Der forteller han om en lærervikar som funker dårlig i jobben, men som blir kjent med ei jente på skolen som er sosialt utenfor.

– Mye handler der om tro og forholdet mellom et gudsbilde og kjærlighet inn i en hverdagslig kontekst. Jeg har vært i laboratoriet med dette lenge. Det er noen av de samme tankene, om ikke de samme tekstene, som møter publikum i Missa Organica, forteller han.

Holmlia kirke

Første gang

Gjennom sitt arbeid som organist i Holmlia kirke og sitt engasjement i KFUM/K, har Hans Olav Baden skrevet musikk av mange slag.

– Men det er første gang jeg skriver noe i et så stort format som dette, sier han.

I 30 år har han jobbet mye med gudstjeneste og formidling – helt siden han var med å sette i gang prosjektet Ung messe.

– Jeg er opptatt av liturgileddenes iboende kraft, samtidig som messen er en fantastisk helhet, sier han, og forteller om en sommeropplevelse fra en katedral i den franske byen Nice.

– Jeg kan ikke fransk, og det som slo meg var at jeg til enhver tid likevel visste nøyaktig hvor vi var i messen. Det universelle språket gjør at vi har samme gudstjeneste i en drabantby i Oslo som i Nice og alle andre steder, sier Baden.

Mye pent fra mesterne

Det var gjennom kirkekulturprogrammet Påske og pasjon at Baden møtte Fredrik Høyer.

– Jeg er veldig fascinert av hans evne til å grave i dybden og reflektere klokt. Samtidig har han en performativ måte å framføre kloke tekster på. Han er både en scenekunstner og en musiker som har det beatbaserte i kroppen. Det er gøy å jobbe med ham, og vi har bevisst gitt ham fritt spillerom, sier Baden.

Siden messen nå både får ny musikk og tekst, har de samtalt mye om hvert messeledds særpreg. Som komponist sier Baden seg ydmyk i møte med mange store komponisters messer. En ting vil han likevel innvende mot mange mestere.

– Det er skrevet mye flott og vakker musikk til messen, men det er ikke alltid musikken griper tak i det tekstlige innholdet i hvert ledd. Den blinde mannens desperate skrik «kyrie eleison» er et eksempel. En heftig lovsang i gloria et annet. Jeg håper vi får tydeliggjort leddene sterkere gjennom musikken og teksten, sier Baden.

Lørdagens konsert er en del av Oslo orgelfestival og samtidig åpningen av Holmlia kirkes egen Pulsfestival.

– For oss er Pulsfestivalen en naturlig utvikling i det som har vært viktig for menigheten gjennom mange år, nemlig å bygge nettverk og troverdighet i lokalsamfunnet. Festivalen er med i årshjulet på Holmlia og er med på å skape en lokal identitet, mener Baden.

---

KONSERTMESSE

  • Missa Organica er komponert av Hans Olav Baden.som en sjangeroverskridende messe for kirkeorgel, kor, elektronikk, band og slampoesi.
  • Verket urframføres i Holmlia kirke søndag 14. oktober.
  • Medvirkende er Holmlia kammerkor, Fredrik Høyer, slampoet, Hans Olav Baden, orgel, Peter Baden, elektronikk og trommer, Jonas Vemøy, trompet og elektronikk, Jørn Øien, piano og synthm Audun Erlien, bass.
  • Konserten innår både i Oslo orgelfestival og Pulsfestivalen.

---

Les mer om mer disse temaene:

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen er kulturjournalist i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur