Kultur

Aktivist-prest får ikke leie kirke

KIRKE: Ellen Hageman skulle bruke Østre Porsgrunn kirke til klima-forestilling. Så trakk et enstemmig menighetsråd tilbake intensjonsavtalen «på bakgrunn av tidligere hendelser».

– Det virker som kirkens mediestrategi er å ikke ta i tematikken rundt klimakrisen, eller gi gehør for den teologiske diskusjonen jeg vil starte, sier miljøaktivist og prest Ellen Hageman.

4. januar fikk hun en intensjonsavtale fra Porsgrunn menighet om å leie Østre Porsgrunn kirke til forestillingen «Skogen må være hellig».

I avtalen står det blant annet: «Forutsatt at økonomiske og praktiske løsninger er på plass, kan Ellen og Bruno Hageman disponere kirkerommet i Østre Porsgrunn kirke 21. september 2023 til den teologiske performancen Skogen må være hellig.»

Noen uker senere kom kontrabeskjeden fra menighetsrådet i Porsgrunn. Nå kom det fram at et enstemmig menighetsråd ikke ville leie ut kirken til Hagemans prosjekt. Vedtaket ble gjort «på bakgrunn av tidligere hendelser».

Klimaaktivist

Hageman er ordinert prest i Den norske kirke, men har de siste årene først og fremst markert seg som miljøaktivist i sivil-ulydighetsgruppa Extinction Rebellion.

– Hva slags tidligere hendelser tror du menighetsrådet henviser til?

– Det er vel snakk om den aksjonen i Skien kirke, svarer Hageman.

1. påskedag i 2022 var hun, sammen med seks rødkledde miljøaktivister, med på å avbryte påskegudstjenesten i Skien kirke.

Bakerst blant aktivistene gikk Hageman i prestekjole, bærende på et kors med døde dyr. Formålet til aksjonistene var å demonstrere mot tap av natur og artsmangfold.

– Kan du forstå at dette får konsekvenser for deg?

– Jeg ville møte kirken på hjemmebane, denne gangen med tillatelse. Det fikk jeg ikke, sier Hageman.

– Sa aldri ja

– Det var et enstemmig menighetsråd som sa nei til at Hageman kunne ha sin forestilling i kirken, påpeker Terje Michelsen, som er leder av menighetsrådet i Porsgrunn.

– Hageman opplevde at dere tidligere hadde sagt ja, og deretter trakk dere?

Den har aldri vært leid ut til henne, det har vært en intensjonsavtale på bordet, men den var veldig svak. Menighetsrådet opplevde at hun ikke hadde kommet med en formell forespørsel om leie. Men hun ville at vi skulle gi henne en avtale, slik at hun kunne søke om støtte til prosjektet.

– Så dere sa aldri ja?

– Nei, det gjorde vi ikke.

– Avslaget er gjort «på bakgrunn av tidligere hendelser». Hvilke hendelser er det snakk om?

– Det vil jeg ikke kommentere, sier Michelsen.

Ellen Hageman

– Vegrer seg

– Jeg tror kirken vegrer seg for å ta imot tematikken jeg fronter, forteller Hageman.

Hennes teologiske kunstprosjekt «Skogen må være hellig» blir nå vist på Spriten kunsthall i Skien. Forestillingen har som formål å «iscenesette det eksistensielle ubehaget og utforske menneskers tro og deres relasjon til andre arter i møte med den pågående økokatastrofen».

– Jeg utforsker grensen på hva en regner som hellig, særlig i vårt forhold til naturen. Jeg er jo egentlig ikke kunstner, men prest, understreker hun.

HELLIG SKOG:

– Skjønner du provokasjonsmomentene i forestillingen?

– Performance er en mer provoserende kunstform, sier hun, og legger til:

– Jeg tar jo med elementer fra kirkeaksjonen i Skien og samtalen med biskopen i etterkant og benytter liturgiske virkemidler.

– Tror du dette er den beste måten å nå inn til kirken med budskapet ditt?

– Jeg tenker at det handler om at det er på tide at kirka tar klimasituasjonen på alvor. Vi må kunne vise i kirken hvor skremmende situasjonen faktisk er.

– Troskrise

Hageman forteller at hun selv er i en troskrise, og at hun etterlyser et grunnleggende oppgjør med hvor vi plasserer Gud i skaperverket og hva forvalteransvaret er.

– Hvorfor er vi er satt over skaperverket? Det tenker jeg er noe vi må ta et oppgjør med, sier hun

– Hvorfor tror du ikke flere kjenner på samme troskrise som deg?

– Kanskje de gjør det?

– Til tross for troskrisen, har jeg troen enda. Derfor er det nødvendig for meg å gå inn i dette, som troende og teolog. Jeg melder meg jo ikke ut av kirken. Man må ta i ubehaget, for jeg vil jo gjerne finne svar.

Les mer om mer disse temaene:

Kristin Knutsen

Kristin Knutsen

Kristin Knutsen er journalist tilknyttet kulturavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur