Kultur

«Alle» bruker Bibel 2011

OVERSETTELSE: Bibel 2011 har vunnet fram i mange kristne miljøer. Den tilliten kan stå på spill når Bibelselskapet kommer med ny revisjon i 2024, mener Fjellhaug-professor Sverre Bøe.

– Vil enda en bibeloversettelse «spise av den samme kaka», eller føre til mer bibellesning?

Det er forlagssjef i Hermon, Svein Andersen, som spør. Han er utgiver av Bibelen Guds Ord. Samtidig gleder han seg til enda en versjon, når den tidligere katolske presten Kjell Arild Pollestad kommer med ny oversettelse i høst.

De siste 75 årene er det utgitt mer enn 20 ulike oversettelser av hele eller deler av Bibelen på norsk. Samtidig er det kommet oversettelser på samiske språk. I tillegg til Pollestads oversettelse, kommer også Bibelselskapets reviderte utgave av Bibel 2011 i 2024. Da arbeidet med Bibel 2011 startet, var målet å gjøre «en varsom revisjon». Fem år ble satt av. Det skulle ta elleve. 48 mennesker var direkte involvert.

Hvilken bibel brukes?

Hvem leser de ulike utgavene? Svaret finnes ikke i statistikker eller leseundersøkelser. Salgstallene sier noe, men ikke alt. En bibel kjøpt, er ikke nødvendigvis en bibel lest.

Kanskje finner man en like god pekepinn ved å undersøke hvilke bibler som er å finne i bruktbutikker og loppemarkeder? Det har ikke Vårt Land gjort i denne omgang, men vi har spurt rundt blant bibellesere.

– Det er kolossalt mye viktigere at folk leser, enn hvilke av de gode oversettelse de velger, sier pinsepastor Helge Terje Gilbrandt.

Han er litt usikker, men tror hans egen bibelbruk fordeler seg likt på Norsk Bibel og Bibel 2011. Selv sitter han med rettighetene til Norsk Bibel fra 1988, som faren Thoralf Gilbrant gjorde store deler av arbeidet med.

Sverre Bøe

Sverre Bøe er professor på Fjellhaug og forkynner i Misjonssambandet. Sammen med Geir Otto Holmås skrev han boka Når Ordet blir norsk (Fagbokforlaget 2011) om alle bibeloversettelsene fra 1945.

Antallet bibeloversettelser er «påfallende høyt med tanke på hvor lite vårt språkområde er», heter det i boka.

– Hva skiller de sentrale versjonene?

Norsk Bibel tar best vare på norsk, tradisjonelt bibelspråk og er minst «up-to-date» språklig, mener Bøe.

Hans synspunkt er at Bibelselskapets 1978-oversettelse var for fri og forklarende, «litt skolemesteraktig og ga slapp på klassiske bibelske metaforer som Guds hånd og Guds hjerte».

Når det gjelder Bibelen Guds Ord, beskriver Bøe den som «litt ujevn, noen ganger nesten litt eksperimentell språklig, men grunnleggende sett et nyttig supplement».

– Bibel 2011 er et klokt, gjennomarbeidet og balansert produkt av hensyn til forskjellige brukergrupper og en nøktern, tekstnær bibeltekst, mener han.

Kom tilbake til Bibel 2011

– Hvor spent er du på Pollestads oversettelse?

– Jeg gleder meg og er spent på om den lever opp til forhåndsomtalen. Det er ikke alltid samsvar mellom intensjon og gjennomføring av så mange titusener av språkvalg en oversetter stilles på. Risikoen med enmannsprodukter er nettopp mangelen på motstemmer. Vi kan alle gjøre noen feil. Jeg er glad han har konsulenter rundt seg, sier Bøe.

Diakon Sindre Jacob Bostad i Den katolske kirke sitter også i Bibelselskapets styre. Han bekrefter at Bibel 2011 er den versjonen som offisielt er i bruk i Den katolske kirke, selv om for eksempel «Fader Vår»-formen er beholdt.

– Manger er glade i Erik Gunnes sin oversettelse av NT fra 1978, og den er mye brukt i lesningene i messen, sier han.

Når Sverre Bøe tar med 1978-utgaven fra Bibelselskapet i sin oversikt, er det fordi han har registrert en endring i landskapet. Mange konservative kristne kjente seg ikke hjemme i den frie tonen i 78-utgaven, og forlot den da Norsk Bibel kom seint på 80-tallet og Bibelen Guds Ord på 90-tallet, forklarer han. Begge versjonene ga klare signaler om at oversettelsene rettet seg mot det man upresist kan kalle bedehus-kristne.

– Jeg ser det både her på Fjellhaug, og når jeg forkynner rundt i landet, at Bibel 2011 har fått bred tillit og bruk. Mange som forlot 1978-utgaven har vendt tilbake til 2011, fordi den tok mer tak i Bibelens metaforer, sier Bøe.

Samtidig er han bekymret for at den tilliten kan bli skadet av revisjonsforslagene som har kommet fram med med debattene rundt eksempelvis endringen av «Den lille bibel».

– Det er ikke godt for Kristen-Norge om det vokser fram ny mistillit til Bibelselskapet, sier Bøe.

.

Pollestads bibeloversettelse

Da Kjell Arild Pollestad denne uka kåserte på bedehuset Saron på Bryne, merket han en begeistring da han siterte fra sin nye oversettelse.

– Hvem håper du å få som dine bibellesere?

– Jeg håper for det første at mennesker som til vanlig ikke leser Bibelen, vil lese den for å undersøke og bli kjent med våre kulturelle røtter. Siden jeg har lagt vekt på det poetiske, håper jeg generelt at kulturelt og litterært interesserte mennesker skal få åpnet øynene for at Bibelens bøker er perler i verdenslitteraturen. Det er ikke mye som overgår 1. Mosebok. Alle som vil ha en så ordrett oversettelse som mulig, vil interessere seg, tror Pollestad.

Alle som vil ha en så ordrett oversettelse som mulig, vil interessere seg

—  Kjell Arild Pollestad

Pollestad har lagt vekt på poesi og rytme. På telefon synger han siste vers fra Salme 77: «Du fører ditt folk som en hjord ved hånden til Moses og Aron».

Salmene er skrevet for å bli sunget, påpeker han, og mener teksten fra Bibel 2011 ikke egner seg for sang: «Ved hånden til Moses og Aron førte du ditt folk som en flokk med sauer.»

– Fortapelsen beholder jeg, og i Fader Vår heter det «frels oss fra den onde», forteller han.

Forlegger Håkon Harket nøyer seg med å si at Forlaget Press ser det som en stor begivenhet at det kommer en ny bibeloversettelse på norsk.

Sindre Jacob Bostad er en av flere som understreker at mange bibelversjoner er vesentlig.

– Også at vi har oversettelser til våre minoritetsspråk er svært viktig. Det handler om sjels- og åndsliv. For å møte menneskes hjerter, må bibelteksten være så nær det man er kjent med som mulig, sier han.

Få aktuelt bokstoff fra Vårt Land til din e-post. Meld deg på vårt nyhetsbrev her:

* indicates required

«Litt politisk korrekt språk»

Øystein Gjerme er leder for pinsebevegelsens lederråd. I sin forkynnelse bruker han Bibel 2011 av språklige grunner.

– Det flyter bedre, men jeg bruker også Bibelen Guds ord. De har hver sine fordeler. Kritikken fra pinsekretser er at Bibel 2011 til tider er preget av litt politisk korrekt språk og til tider nedtoner det profetiske budskapet i tekster som tidligere var tydelig, sier Gjerme.

Øystein Gjerme, leder Pinsebevegelsen

Gjerme har sin teologiske utdanning fra USA, der det er langt flere oversettelser å forholde seg til.

– Jeg er glad for at vi har fått mer variasjon. Det er ingen tvil om at det er miljøer som foretrekker ulike oversettelser, og valget av oversettelse kan fortsatt være en markering av hvor man står i landskapet, selv om delelinjene er mindre tydelige, sier Gjerme.

Bibelen til alle

Også tidligere rektor ved Ansgar høyskole, Ingunn Breistein, viser til mangfoldet av oversettelser på engelsk.

– Flere oversettelser er et gode fordi det øker bevisstheten om at det er en oversatt bibel vi har. Det tror jeg ikke alltid folk tenker over når de sier de vil være bibeltro, sier hun.

I Misjonskirken mener Breistein at det er Bibel 2011 som dominerer, samtidig som mange bruker Bibelen Guds Ord.

Karoline N. Nyhaug

– De som har en sterkere tilknytning til det pinsekaristmatiske vil gjerne bruke Norsk Bibel, sier hun.

Karoline Nilssen Nyhaug leder kommunikasjonsteamet til Ungdom i Oppdrag. I deres kampanje «Bibelen til alle» er det Bibel 2011 som gjelder. Det er også den hun bruker selv.

– Siden vi er en internasjonal organisasjon, leses det også mye fra flere engelske versjoner. Jeg vet også at Bibelen Guds Ord blir brukt, forteller hun.

---

Bibelbruk

  • Mellom 50.000 og 60.000 bibler selges hvert år i Norge.
  • Den mest utbredte er trolig Det Norske Bibelselskaps oversettelse Bibel 2011.
  • I fjor ble det solgt litt under 40 000 eksemplarer av Bibel 2011–33 328 på bokmål og 5 481 på nynorsk.
  • Siden Jehovas Vitners Ny Verden-oversettelse distribueres utenfor vanlige salgskanaler, er det vanskelig å fastslå noe tall.
  • Norsk Bibel (NB) fra 1988 ble revidert i 2007. Solgte 2880 i fjor.
  • Bibelforlagets oversettelse fra 1997, kjent som Bibelen Guds ord, ble revidert i 2017. Fjorårets salgstall var 6 000.

---

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen er kulturjournalist i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur