Kultur

Forlagene Dreyer, Pax, Press og Spartacus slår seg sammen

FORLAG: De fire profilerte forlagene vil styrke konkurransekraften og går sammen om et nytt forlagshus med Gyldendal som partner og medeier. – Gode nyheter, mener bokbransjeekspert Tore Slaatta.

Fire mellomstore norske forlag har funnet sammen under paraplyen Forente Forlag, og paraplyen holdes av Gyldendal. Pax, Dreyer, Press og Spartacus er alle profilerte forlag i den norske bokverdenen. Ingen av dem er store, men heller ikke helt små. Sammen representerer de en lang tradisjon i kunnskapsformidlingen her til lands.

– Gode nyheter

Professor Tore Slaatta ved OsloMet følger den norske bokbransjen. Han ser den nye sammenslåingen som gode nyheter. Slaatta tror alle de fire forlagene har vært i kikkerten til utenlandske aktører som Bonnier og Politiken, som begge har styrket sin posisjon i det norske markedet de siste årene.

– Jeg tror forlagene har følt oppkjøpstrusselen hver for seg. At det er Gyldendal som lander denne avtalen, ser ut til å være en god løsning med en langsiktig eier. Man kunne diskutert om det er Gyldendal eller Aschehoug som er den beste løsningen, men det er fint at det norske eierskapet styrkes. At særtrekket til de fire består er både viktig og lurt, sier Slaatta, som mener de nevnte forlagene representerer særegne linjer i norsk kunnskapslitteratur.

Professoren frykter ikke at dette uten videre innebærer et endelikt for småforlag i bokbransjen.

– Det norske forlagsmarkedet er fortsatt åpent og fleksibelt, og har rom for gode redaktører og forfattere som vil utvikle nye forlag. Det er de mellomstore forlagene som er de mest utsatte. De små nisjeforlagene har mindre risiko og kan dyrke evnen til rask omstilling og gripe nye muligheter. Når du begynner å bli etablert, som de fire forlagene er, må man gjerne velge mellom enten å vokse eller forbli små, sier Slaatta.

– I møte med nye distribusjonskanaler og økt digitalt salg kan det være godt å ha en partner blant de store, legger han til.

Digital styrking

Det er Håkon Harket, daglig leder i Press, som skal lede det nye forlagshuset. Han forteller til Vårt Land at de fire forlagene over lang tid har ført samtaler om et tettere samarbeid. Nå er han på jakt etter et lokale der 25–30 ansatte kan flytte sammen.

– Vi trengte en tyngre satsing på det digitale feltet, sier han.

For forlagene handler det særlig om satsing på e-bøker, lydbøker og strømming, samt markedsføring via sosiale medier.

– Dette er områder som krever helt andre ressurser enn det vi har, påpeker Harket.

Forlagene er også presset av prisøkninger på papir, elektrisitet og andre utgifter. Samtalene mellom de fire ga også en annen effekt.

– Det begynte rett og slett å bli morsomt. Vi stilte oss flere spørsmål: Vi har holdt på i 25 år eller mer, hva med de neste 25? Hvordan klarer vi å beskytte de redaksjonelle miljøene? Blir vi enten slukt eller borte? Ingen av oss ønsket det, derfor så vi etter en modell hvor vi kunne integreres i hverandre, forteller Harket.

– Hvilken garanti har dere fått fra Gyldendal på at dere ikke blir borte?

– Vi får en bedre sikkerhet nå enn vi hadde hver for oss. Det er ingen plan om at noen skal bli borte. Dette er et sprekt forsøk på gå mot strømmen, med en helt annen driftsmodell enn det vi ser ellers i dag, svarer Harket.

– Har stor respekt

Hva som helt konkret er annerledes med Gyldendal-avtalen er ennå ikke klart. Harket sier det vil ta noen måneder. Siden Gyldendal er børsnotert er forhandlingene holdt hemmelig inntil pressemeldingen ble sendt ut tirsdag. Gyldendal vil ha 50,1 prosent av aksjene i det nye selskap. De andre eierne er Press Holding og Bjørn Smith-Simonsens selskap Mater.

Gyldendals konsernsjef Tørres Thuv sier i pressemeldingen at det er avgjørende å bidra til fortsatt stort mangfold ved å styrke denne typen forlag:

«Dreyer, Pax, Press og Spartacus har alle en lang historie og har hver for seg unike kvaliteter. Vi har stor respekt for arbeidet disse miljøene gjør og ser frem til å bidra til at de kan utvikle seg videre som del av det nye forlagshuset.»

«Sammen kan Forente Forlag og Gyldendal styrke attraktiviteten og konkurransekraften i et marked hvor konkurransen om tiden og oppmerksomheten til lesere og lyttere blir stadig større», legger han til.

– En positiv overraskelse

Audun Lindholm, redaktør i tidsskriftet Vagant, er overrasket over at de fire nå går sammen, men kaller det en «positiv overraskelse».

– Dette er svært sterke forlag som helt sikkert ikke ville gå med på en slik sammenslåing uten at integritet og fremtidsplaner ble respektert.

Lindholm peker på at avtalen vil styrke markedsmusklene til forlagene, og mener den også løfter Gyldendals troverdighet som konsern.

– Hvorfor?

– Når Gyldendal går inn og investerer i så egenrådige forlag, som ikke er melkekyr økonomisk sett, sender det et tydelig signal: De tar ansvar for å ta ivareta den kritiske offentligheten.

.

– Tyder på en god avtale

Lindholm understreker at vi er vant til å tenke disse mellomstore forlagene som en motvekt til store aktører som Gyldendal, Aschehoug, Cappelen Damm og Bonnier. Nettopp derfor tror han det ligger grundige overveielser bak avgjørelsen, og at avtalen har sikret Press, Spartacus, Dreyer og Pax gode betingelser

– Fra én synsvinkel reduserer dette mangfoldet og styrker Gyldendal som en av de store. Samtidig: Når Bjørn Smith-Simonsen og Håkon Harket har underskrevet, tyder det på at det ligger en god avtale i bunn.

– Vil en slik sammenslåing kunne svekke andre norske småforlag?

– Det er et godt spørsmål – men når forlag som utgir kvalitetsbøker av denne typen blir sterkere, vil det være positivt også for andre som utgir kvalitetslitteratur. Denne gangen er jeg betinget optimist.

Lindholm tror ikke det nå går mot slutten på småforlag slik vi kjenner dem. Han peker på at de fire er forlag med lang historie, og at det finnes en ettervekst av andre, mindre forlag.

Han har likevel en oppfordring til det nye forlagshuset:

– De bør finne et annet navn enn Forente Forlag. De kan nok ikke etter denne avtalen kalle seg Spartakistene. Men kanskje Kontrast-forlagene, som en hyllest til Pax’ klassiske tidsskrift? Dette navnet ville også være en markering av at de fortsatt står for noe annet i norsk forlagsverden.

---

Forente forlag

  • Forlagene Dreyer, Pax, Press og Spartacus går sammen og etablerer det nye forlagshuset Forente Forlag, med Gyldendal som partner og medeier.
  • De fire hadde i 2021 totale driftsinntekter på 77 millioner, et driftsoverskudd på 2 millioner og omtrent 30 medarbeidere.
  • Gyldendal vil etter transaksjonen være majoritetseier i Forente Forlag med en eierandel på 50,1 prosent, mens tidligere eiere vil ha øvrige eierposter. Håkon Harket vil utnevnes som daglig leder for det nye selskapet.

---


Les mer om mer disse temaene:

Sara Jacobsen Høgestøl

Sara Jacobsen Høgestøl

Sara Jacobsen Høgestøl er journalist i Vårt Lands kulturavdeling.

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen er kulturjournalist i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur