Kultur

Pengene strekker ikke til for å invitere publikum inn til Ibsenmuseet

IBSENMUSEET: Etter tre stengte år, håpet Ibsenmuseet å åpne dørene denne våren. Det viste seg å bli vanskelig.

– Det er uholdbart at Ibsenmuseet ikke er åpent.

Det sier Nina Refseth, som er direktør for Norsk Folkemuseum. Ibsenmuseet er underlagt folkemuseet.

I 2018 stengte Ibsenmuseet for oppussing. Dette var i sammenheng med at Kulturdepartementet hadde gitt Norsk Folkemuseum i oppdrag å «utvide Ibsenmuseets driftskonsept med å etablere teaterhistoriske utstillinger og i samarbeid med Nationaltheatret opprette en teaterscene ved museet». Det var da klart at oppussingen og utviklingen ville føre til økte leieutgifter.

– Ikke fulgt opp

Samme år kom Stortingets kulturkomité med en innstilling, der det ble påpekt at det kun var innvilget midler til de økte leieutgiftene. Komitéen anbefalte departementet å utvide dette:

«Komiteen anmoder om at departementet kommer tilbake med økte bevilgninger til drift når prosjektet er ferdigstilt i 2021.»

– Det er ikke fulgt opp, sier Nina Refseth.

Hun hadde håpet at det nye Ibsen museum og teater kunne åpnet dørene nå i sommer, men de nødvendige midlene er ikke på plass.

Det er uholdbart at Ibsenmuseet ikke er åpent

—  Nina Refseth, direktør for Norsk folkemuseum

– Fram til i år var det greit nok, sier direktøren, og peker på at pandemien uansett stod i veien for full åpning.

– Nå er det frustrerende, legger hun til.

Svarer ikke på kritikken

Ibsen museum og teater i Oslo.
Ibsen museum og teater i Oslo.

Vårt Land har bedt Kulturdepartementet kommentere på Refseths påstand om at Stortingsinnstillingen fra 2018 ikke har blitt fulgt opp. I en e-post skriver departementet ingenting om dette, men besvarer spørsmål om neste års finansiering:

«Det er for tidlig å si noe om kommende budsjett nå. Budsjettspørsmål håndteres på vanlig måte, og forslaget til 2023 budsjett legges ikke fram før i oktober. For neste år har kultur- og likestillingsdepartementet mottatt budsjettsøknad fra Norsk Folkemuseum, der museet søker om 17,6 millioner kroner til drift av det nye Ibsen museum og teater», skriver statssekretær i Kulturdepartementet Odin Adelsten Aunan Bohmann til Vårt Land.

Må finne midler selv

Mens museet har vært lukket for publikum har det blitt utviklet en ny hovedutstilling. Museet har også jobbet med oppdraget som ble gitt av Kulturdepartementet i 2018; å lage et integrert tilbud med både museum og teater i lokalene i Henrik Ibsens gate.

Nina Refseth, direktør for Norsk Folkemuseum.

I vår kunne Ibsenmuseet invitere publikum inn i den nye teatersalen, da Det norske Ibsenkompaniet satte opp «Når de døde våkner». Dette var imidlertid finansiert av en sponsor.

Nå håper Refseth at Ibsen museum og teater snart kan invitere flere inn. I høst vil Norsk Folkemuseum selv lete etter prosjektmidler for å kunne ha et delvis tilbud ut året.

– Vi håper at kulturdepartementet vil komme med midler så vi kan åpne fullt fra nyttår, sier Refseth.

Hun er skuffet over sene og manglende beskjeder fra departementet så langt. Også denne påstanden ble bedt kommentert av Kulturdepartementet, uten at den ble besvart i e-posten til Vårt Land.

Ibsen museum og teater i Oslo.

---

Innstilling fra Stortingets familie- og kulturkomité fra 2018:

  • Komiteen viser til at Kulturdepartementet i statsbudsjettet for 2018 ga Norsk Folkemuseum i oppdrag å utvide Ibsenmuseets driftskonsept med å etablere teaterhistoriske utstillinger og i samarbeid med Nationaltheatret opprette en teaterscene ved museet. En samlet komité ga sin tilslutning til prosjektet ved å utvide driftsstøtten til museet for å realisere byggeprosjektet.
  • Komiteen er kjent med at Norsk Folkemuseum er i ferd med å ferdigstille konseptet som vil resultere i et kulturhus som vil formidle dikteren og dramatikeren Henriks Ibsens liv og verker og bevare hans hjem og personlig minner. Foruten å utvikle stedet til en litterær arena er det et mål å belyse de temaer og ideer som tas opp i hans diktning.
  • Komiteen er oppmerksom på at de midler som foreløpig er bevilget over statsbudsjettet, kun vil dekke ekstra leieutgifter knyttet til de nye scenene og andre nye lokaler for teaterdrift og museum. De nye lokalene med eget teater vil bety betydelig økt aktivitet ved museet og dermed økte driftskostnader. Komiteen anmoder om at departementet kommer tilbake med økte bevilgninger til drift når prosjektet er ferdigstilt i 2021.

---

Sofie Flydal

Sofie Kristine Flydal

Sofie Kristine Flydal er journalist i Vårt Lands kulturavdeling.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur