Kultur

Nye millioner til å sikre kirkebygg

KIRKEBYGG: Stortinget bevilger i alt 20 millioner til sikring av kulturhistoriske kirkebygg. – Et steg i riktig retning, mener en håpefull tros- og livssynsminister.

– I år prioriterer vi søknader for tak, vegger og murer for å sikre våre verdifulle steinkirker fra middelalderen, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

Særlig eiere av middelalderkirker i stein – som vi i alt har 159 av i Norge – bes om å søke.

Tilskuddet på 20 millioner er bevilget i årets statsbudsjett over Barne- og familiedepartementet. Riksantikvaren vil forvalte midlene på vegne av departementet.

Også en omfattende plan for bevaring av kirkebygg skal utformes av Riksantikvaren – den i samarbeid med Den norske kirke.

Mens denne planen for restaurering og finansieringen er klar først tidlig 2023, er søknadsfristen for de ny-tildelte millionene 18. mars i år.

Viktig fram mot tusenårsmarkering

Tros- og livssynsminister Kjersti Toppe (Sp) er opptatt av at mange eldre kirker er i dårlig stand trass «iherdig innsats fra kirkevergene rundt om i landet».

– Særlig i en tid med ekstraordinære utgifter i kommunene, vil et tilskudd til klimasikring av kirkene være et viktig bidrag for å sikre disse kulturminnene, sier Toppe.

Toppe er også opptatt av et kommende jubileum i 2030.

– Det er et steg på veien for å sette i stand steinkirker fra middelalderen fram mot tusenårsmarkeringen av slaget på Stiklestad.

MinTro med Kjersti Toppe (Sp) barne- og familieminister i Støres regjering.

Bak skjema

Stortingets uttalte mål er nemlig at kirkene skal stå klare til 2030-jubileet, men steinkirkene er bak skjema.

KA – som hvert fjerde år sjekker tilstanden på landets kirker – presenterte sin kirkekontrollen på tampen av 2021 og den viste blant annet at hvert fjerde kirkebygg har problemer med ytterveggene.

Fristen for å søke er altså 18. mars og kirkeeierne kan vente seg svar før påske. Det kan søkes om to typer tiltak:

  • Istandsetting av kirkenes klimaskall, altså tak og vegger. Tilskudd inntil 1.000.000 kr.
  • Forprosjekt for utbedring av murverk. Tilskudd inntil 300.000 kr
Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen er journalist i Vårt Lands kulturavdeling

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur