Kultur

– Trist at folk tror det er en konflikt mellom tro og vitenskap

TROSFORSVAR: Flere kristne filosofer og forskere reagerer på biolog Kristian Gundersens anmeldelse av Sverre Holms trosforsvar: – Vitenskapen kan ikke besvare spørsmål om moral eller menneskeverd.

Fysikkprofessor Sverre Holm har skrevet boka Den innbilte konflikten – Om naturvitenskap og Gud. Men den ønsker han «å gi en bred og grundig begrunnelse for hvordan klassisk kristen tro kan gå sammen med naturvitenskap». Vårt Land ba biologiprofessoren Kristian Gundersen om å anmelde boka. Det gikk ikke bra, for Holm. Gundersen mener forfatteren «er vitenskapelig der det passer ham og hans gud». På Twitter reagerte Holm: «En mer negativ anmeldelse enn dette skal man lete lenge etter».

– Jeg skulle nok ønske at Vårt Land hadde anmeldt min bok Den innbilte konflikten og ikke som her en innbilt bok om Guds eksistens og Bibelen, sier han.

---

Apologetikk

  • Det teologiske forsvaret for den kristne tro.
  • Fysikkprofessor Sverre Holm har utgitt boka Den innbilte konflikten - Om naturvitenskap og Gud (Veritas Forlag)
  • Biologiprofessor Kristian Gundersen anmeldte boka i Vårt Land.

---

Hvem skapte Gud

En av Gundersens innvendinger mot Holms bok er at han«bruker det høystemte språket som virker så fremmedgjørende for oss som ikke går ofte i kirken». Holm ser at Gundersen har et poeng siden han siterer bibelvers i boka. Holm minner om at språket er preget av valget han gjorde om primært å skrive til kristne lesere.

Vårt Land har kontaktet andre kristne som har erfaringer fra ordskiftet om tro og vitenskap. En av dem er Andra Wigdel som for tiden studerer i lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo.

– Spørsmålene Gundersen stiller er blitt stilt av mange før ham, og det finnes troverdige og tilgjengelige svar på innvendingene, sier hun.

«Om Gud skapte universet, hvem skapte så Gud?» er ett av Gundersens spørsmål. Wigdel minner om at Gud aldri har begynt å eksistere.

– Det innebærer at Gud ikke krever noen årsaker i kraft av å være nettopp den han er, sier Wigdel.

For henne er det tillitsbyggende at Bibelens budskap er «basert på historier fra mange øyenvitner med ulike innfallsvinkler, som kan etterprøves både historisk og geografisk». Hun minner samtidig om at Bibelen ikke er ment å bli lest som en vitenskapelig bok.

– Vitenskapen kan ikke besvare spørsmål om moral, menneskeverd eller meningen med tilværelsen. For meg betyr det at vitenskap og tro kan jobbe sammen og tilby ulike, men likevel fullverdige forklaringer på virkeligheten.

Wigdel mener Holm bruker et språk som appellerer til bokens målgruppe.

– Når det er sagt, tror jeg Gundersen har et poeng i at troende er tjent med å møte folk der de befinner seg, sier Wigdel.

Hun minner om at Jesus brukte mange hverdagslige lignelser og bilder som «mannen i gata» var kjent med.

Andrea Wigdel

– Ikke vits å diskutere

Biolog Kristian Gundersen er uenig i Holms påstand om at han har anmeldt en innbilt bok, og ikke den boken Holm faktisk har skrevet. Gundersen mener Holm bruker vitenskap der det passer ham.

– Holms poeng er at Gud ligger utenfor naturen, men da er det ikke vits å diskutere det heller. Det holder ikke å si at Gud holdes utenfor. Med et sånn utgangspunkt er jo alt mulig.

Det holder ikke å si at Gud holdes utenfor. Med et sånn utgangspunkt er jo alt mulig.

—  Kristian Gundersen

Gundersen fremholder at Holm samtidig diskuterer kirkens plass opp gjennom historien og hvordan kirken har opptrådt overfor vitenskapsmenn som Galileo Galilei.

Det forbauser for øvrig ikke Gundersen at kristne filosofer er uenige med ham.

– Det har de vært i 1500 år. Gud har blitt stadig mindre etter hvert som naturvitenskapen har utviklet seg, og alle slags mulige finurlige argumenter har blitt tatt i bruk. Ser du på menneskelige påstander om Gud, har det vært mange eksempler på motstand mot vitenskap.

– Holm er opptatt av bevissthet og kosmologi, men når det gjelder nevrobiologien savner jeg moderne forskningsresultater.

– Påstått konflikt

Filosofen Ralph Henk Vaags minner om at alle som vet noe, tror det.

– De som snakker generelt om en konflikt mellom tro og viten snakker ganske uforståelig. Jeg pleier alltid å spørre hvilke påstander de mener er i konflikt med hverandre, men får som regel ikke noe klart svar. Enhver som har lest Sverre Holm sin bok, bør ha fått med seg at den påståtte konflikten mellom gudstro og naturvitenskap er svært problematisk å hevde generelt. Den er rett og slett usann, sier Vaags.

Apologetikk er viktig for filosofen i møte med mennesker som tviler på sin tro, som lurer på om kristen tro er noe for dem, eller mennesker som er altfor overbevist om at kristendommen er usann.

– Slike mennesker møter jeg ganske ofte. Kristen apologetikk – ved siden av kristen filosofi – er også et nyttig verktøy for enhver kristen som ønsker et mer reflektert forhold til sin kristne tro.

Vilde Mari Reinertsen

– Trist

På Universitet i Oslo forsker fysikkstipendiat Vilde Mari Reinertsen på på hvordan nanopartikler interagerer med lys. Jo mer naturvitenskap hun har lært, desto større blir hennes forundring over Guds skaperverk.

– Jeg opplever ikke anfektelser, snarere en forundring av at Gud har skapt dette, sier hun.

Under hele sin studietid har hun deltatt i realistgruppa i Laget i Oslo.

– Jeg synes det er trist at folk flest fortsatt tror det er en konflikt mellom tro og vitenskap. Det er dumt at den innbilte konflikten hindrer folk i å møte Gud, sier hun.

Hun har kjent på erfaringen av å føle seg alene på studiene. I realfagsgruppa der de møtes hver uke, kan de åpent stille spørsmål om egen tro.

– Vi syr ikke puter under armene på hverandre, men stiller kritiske spørsmål, sier hun.

Ralph Henk Vaags, filosof, Universitetet i Agder

Fundamentalt

For Vaags er spørsmålet om Guds eksistens et fundamentalt spørsmål.

– Hvis Gud eksisterer, lever vi i en radikalt forskjellig verden enn hvis Gud ikke eksisterer. Dette er ikke et vitenskapelig spørsmål. I Holms bok avklares en rekke interessante sammenhenger mellom vitenskap og kristen tro. For meg er dette et viktig bidrag til en omfattende kristen filosofi. Holm blander ikke sammen vitenskapelige og filosofiske premisser. Vitenskap og kristen tro forblir hva de er, men de er ikke uten filosofiske forbindelser. Disse forbindelsene er ikke vitenskapelige, men de er filosofiske. Vitenskap alene kan ikke bygge et livssyn, men den bidrar.

– På en vakker måte sier Holm noe av det samme i sin bok: «Vår bevissthet, det vil si vårt språk, våre rasjonelle og intellektuelle evner, våre tanker om nåde og døden, vår kreativitet i kunst og musikk, og alt fra vår trang til skjønnhet og mening til våre evner til høyere matematikk, er tegn på at vi er noe mer. Det er dette Bibelen uttrykker så fint når den sier at vi er skapt i Guds bilde», sier Vaags.

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen er kulturjournalist i Vårt Land.

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur