Kultur

NRK Brennpunkt gikk fri i PFU – ble ikke felt for Guds Menighet-dokumentar

PRESSEETIKK: Brennpunkt-dokumentaren «Guds menighet» skapte diskusjon i PFU. Tross innstilling om kritikk, valgte PFU å gå for en mildere samlet vurdering.

– Det utløser ikke et brudd, men tilsvarsfristen var kort. Her er man på grensen, uttalte Ingrid Rosendorf Joys i PFU-møtet.

Hun er leder av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og ett av medlemmene i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Onsdag behandlet utvalget en klage mot NRK Brennpunkt-dokumentaren «Guds Menighet». Manglende tilsvarsrett var ett av punktene NRK hadde blitt klaget inn for.

– Om klager vil skrive et innlegg, bør de få lov til det i en adekvat form. Men så er man på grensen der også. Da synes jeg de slipper billig unna, sa Joys, ifølge Medier24.

Kritikk, men i mild form

NRK var klaget inn for en rekke påståtte brudd på Vær Varsom-plakaten. Klager er Ørsnes privatskole ved styreleder og rektor, som er nært tilknyttet Guds Menighet.

Klager mente NRK-publiseringene bryter med følgende punkter i Vær Varsom-plakaten: 1.2, 3.2, 3.7, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.14 og 4.15. Disse punktene slår blant annet fast at pressen har ansvar for å unngå forhåndsdømming, for være kritisk i valg av kilder og gjengi dem korrekt, og for å gi de som blir utsatt for kritikk en tilstrekkelig anledning til å svare.

Sekretariatet hadde innstilt på at NRK hadde opptrådt kritikkverdig. PFU gikk derimot inn for en såkalt «samlet vurdering», noe som innebærer at det finnes punkter som utløser mild kritikk fra utvalget.

Dermed ble ikke NRK felt, skriver blant andre Journalisten.

Debattt om den nye loven om tros- og livssynssamfunn arrangert av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Bufdir: Isolerte barn

NRK-programmet om det vesle trossamfunnet Guds Menighet i Lofoten, ble publisert 25. november 2020. Samme dag publiserte NRK også en nettartikkel om trossamfunnet og privatskolene, med tittelen «– Isolerer barn på statens regning».

Allerede sommeren 2019 skrev Vårt Land en større sak om bekymringsmeldingene mot Guds Menighet.

I introen på Brennpunkt-programmet sier en direktør i Bufdir: «Desse borna og ungdomane blir isolerte fra omverda, og får ikkje ta eigne val».

I nettsaken skriver NRK: «Bekymringsmeldingene tar opp alvorlige psykiske problemer hos navngitte elever, og at flere har vært lagt inn for behandling. Bekymringene knytter seg konkret til forhold ved privatskolene de går på.»

Kilder uttalte at de var redde for at årsaken til de psykiske problemene, kunne ha sammenheng med hvordan barn vokser opp isolerte og går på egne privatskoler i Guds Menighet.

Spesielt hardt ut mot tilsvarsrett

I klagen til PFU, reagerte Ørsnes privatskole spesielt på manglende tilsvarsrett. De viste til at et innlegg sendt til NRK Ytring, ikke ble publisert.

---

Guds Menighet

  • Et kristent trossamfunn grunnlagt i 1883 i USA av norske Aanen Reinertsen (1852-1891). Ble etablert i Norge da Reinertsen flyttet hit i 1887.
  • Har omtrent 470 medlemmer.
  • Guds Menighet driver privatskoler både på Ørsnes og i Vikten i Lofoten. Vikten skole ble opprettet i 1992 og skolen på Ørsnes i 1998.
  • Etableringen av privatskolene var omstridt, i og med at det svekket elevgrunnlaget ved de offentlige skolene i bygdene.
  • Ørsnes skole har 52 elever, mens Vikten skole har 25 elever.
  • Ifølge skolenes nettside styres de av «sann gudsfrykt», og verdigrunnlaget bygger på «Det evige evangelium» etter Reinertsen. Disse skriftene er ikke tilgjengelige for offentligheten.
  • Skolene følger de offentlige læreplanene, men undervisningen er likevel preget av grunnsynet til menighetene.
  • Kilder: Lofot-Tidende, Lofotposten, Ørsnes og Vikten privatskoler og Hjelpekilden

---

Tilsvarsrett er et begrep i presseetikken hvor enhver som blir beskyldt for noe i pressen, har rett til å svare på angrepet snarest mulig. Samtidig imøtegåelse gjelder i samme sak, mens tilsvar gjelder i ettertid.

NRK svarte at klagerne fikk muligheten til imøtegåelse på flere anledninger.

PFU havnet i en lengre diskusjon om imøtegåelse og tilsvarspraksis, og om fristen NRK ga. Spesielt handlet det om at tilsvarsretten opp mot enkelte opplysninger, kom for tett opp mot publisering. Tross diskusjonen landet likevel PFU på at NRK ikke hadde brutt god presseskikk.

– Jeg var redd hele tiden

Vårt Land har tidligere skrevet en rekke saker om trossamfunnet Guds Menighet hvor Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet uttrykket bekymring for de som vokser opp i det lille trossamfunnet Guds Menighet i Lofoten. Så bekymret at de har varslet fylkesmann og barnevern om forhold de anser som svært alvorlige.

I bekymringsmeldingen fra Bufdir er flere utbrytere blitt sitert anonymt. «Jeg var redd hele tiden. Redd for dommedag hele tiden. Jeg trodde at sola skulle treffe jorda hver gang jeg så på den», sier en av utbryterne. En annen forteller om lærere som kaller elevene for «Satans avkom» og skriver i meldeboka deres at de er «svarte i øynene».

Les mer om mer disse temaene:

Cathrine Northug

Cathrine Northug

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur