Kultur

Kirkemusikkstudent: – Har følelsen av at jeg må levere mer fordi jeg er kvinne

KIRKEMUSIKK: Kjønnsfordelingen blant norske kirkemusikkstudenter er fremdeles skjev. Student Henriette Skagen (25) kjenner orgelets mannstunge historie på kroppen: – Flere komposisjoner er egentlig fysisk umulig for meg å spille, de er skrevet for folk med lengre fingre og bein.

– Det viktigste for meg er at jeg vil verdsettes fordi jeg er god, ikke fordi jeg er kvinne, sier Skagen.

Til høsten er hun masterstudent i utøvende orgel ved Norges musikkhøgskole (NMH).

Vårt Land har spurt norske studiesteder for kirkemusikk om kjønnsfordelingen blant studentene (se faktaboks). Ved NMH fantes tre kvinner blant de 18 bachelorstudentene i kirkemusikk dette vårsemesteret. Åtte av 23 domkantorer i landets elleve domkirker er kvinner. Dette utgjør en kvinneandel på 35 prosent.

– Følelsen av at jeg må levere mer

Orgelstudent Skagen sier hun kjenner igjen den skjeve kjønnsfordelingen.

– Jeg trives som student, jeg gjør jo det. Men jeg har hele tiden følelsen av at jeg må levere mer fordi jeg er kvinne. Jeg må forberede meg litt ekstra, skrive en ekstra god sats, for at også jeg skal bli lagt merke til, sier hun.

Fra før har studenten en bachelorgrad i kirkemusikk, foruten to videreutdanninger i kordireksjon og barnekorledelse. Som elleveåring spilte hun i sin første gudstjeneste, da i Modum Menighet i gamle Buskerud.

Vårt Land har tidligere skrevet om rekrutteringsutfordringer i kirkemusikken. Skagen sier kvinnelige forbilder har vært viktige for at hun fortsatte studieløpet. For da hun ble tatt opp ved NMH, kunne studenten knapt nevne en eneste kvinnelig organist som hadde gjort storsuksess.

– Det har vært kjempeviktig å se at det finnes mange kvinnelige domkantorer, og at folk kommer og hører på dem nettopp fordi de er så dyktige.

Hun nevner orgelprofessor Inger-Lise Ulsrud ved NMH, damene i kororganisasjonen Ung Kirkesang og domkantor Tone Synnøve Steinkopf i Molde som rollemodeller. Men når Vårt Land spør om kvinnelige forbilder på den internasjonale orgelstjernehimmelen, blir hun taus. Og det er kanskje talende, mener hun.

Organist Henriette Skagen

---

Kvinner i kirkemusikken

  • Kvinner utgjorde 3 av 18 bachelorstudenter i kirkemusikk ved Norges musikkhøgskole dette vårsemesteret. Totalt er det 268 kvinner og 292 menn blant studentene.
  • VID og NTNU oppgir en kvinneandel på rundt 30 prosent blant kirkemusikkstudentene på bachelorprogrammet. Andelen er høyere ved etterutdanningene.
  • NLA har enkeltemner i kirkemusikk, men ingen helhetlig utdanning de fører statistikk for.
  • Det er 9 kvinner blant 23 domkantorer som jobber i Norges elleve domkirker. Prosentandelen er dermed rundt 35 prosent.
  • Orgelskolene for barn i Stavanger, Trondheim, Oslo og Bergen, oppgir jevn fordeling mellom kjønn, eller en svak overvekt av gutter. Andelen jenter er mellom 35 og 50 prosent blant elevene.

Kilder: NMH, VID, NTNU, NLA, Den norske kirke.

---

Store orgler, korte armer

I hverdagen merker orgelstudent Skagen det på kroppen – bokstavelig talt – at hun er kvinne. Instrumentene er digre.

– Hvor ofte har jeg ikke hørt ting som «klarer du å spille det stykket der, du som er så liten». Spesielt komposisjonene til Franck og Reger er egentlig fysisk umulig for meg å spille. De er skrevet for folk med lengre armer, fingre og bein. Da må man finne en annen måte å løse det på, sier hun.

Studenten forteller at professor Inger-Lise Ulsrud ved NMH har oppfordret henne til å finne kreative løsninger på orgelspillingens praktiske problemer. Ulsrud underviste Skagen da hun tok bachelorgraden.

– Vi snakket en del om dette de første årene. Den gang syntes jeg det var vanskelig, men hun var en jeg kunne komme til om enkelthendelser kjentes urettferdige. Man vet Inger-Lise har tatt de samme kampene, det var enda færre kvinner da hun var min på min alder, sier Skagen.

Komposisjonene til Franck og Reger er egentlig fysisk umulig for meg å spille.

—  Orgelstudent Henriette Skagen

Konsert med bare kvinner

I Uranienborg kirke i Oslo arrangerte de to i fjor høst en orgelkonsert som ble annonsert som en helt vanlig kirkekonsert. Imidlertid skilte den seg fra andre konserter: Det var kun kvinner blant musikerne.

– Jeg jobber ikke spesifikt med å bygge opp de kvinnelige studentene. Vi er først og fremst musikere, men i og med at det er såpass få utøvende kvinner, kan jeg ikke la være å tenke på det, sier Ulsrud.

Inger Lise Ulsrud

– Kvinner tar mye ansvar hjemme

Professor Ulsrud merker en positiv utvikling; spesielt innen kordireksjon har kvinneandelen økt. Årsakene til den moderate kvinneandelen kan ligge i yrkesforholdene, mener hun: Helgejobbing, turnering og kveldsarbeid kan være utfordrende å kombinere med forventninger om at kvinner skal ta styring i hjemmet.

– I familier tar kvinner kanskje størst ansvar. Og lønn kan være en del av bildet. Dessuten finnes det bare unntaksvis hele stillinger. Ordnede arbeidsforhold som lar seg kombinere med familieliv er kjempeviktig, sier hun.

Domkantor Petra Bjørkhaug i Nidarosdomen

– Spesielt Vårt Land bør ha fokus på dette

Domkantor Petra Bjørkhaug i Nidarosdomen er enig. Hun var den første kvinnen til å fungere som domkantor i Trondheims-katedralen da hun ble vikar i 1998. Da hun fikk fast jobb, hadde hun en datter på ti måneder.

– Må du ut på julaften, med tre tjenester på rappen og småbarn hjemme, da må du i hvert fall ha en forståelse på hjemmebane, sier domkantoren.

Bjørkhaug synes det er gledelig at kvinneandelen blant domkantorene i dag har økt til 35 prosent. Da hun begynte i Nidarosdomen var hun en av tre kvinner i stillingen på landsbasis. Hun mener også media har et ansvar når det gjelder rekruttering.

– Vi må få lese mer om kvinnelige utøvere i saker som er positivt vinklet. Det er mange dyktige kvinner og menn som gjør en god jobb, og som ikke er i medias søkelys. Spesielt Vårt Land bør ha fokus på dette, dere har et ansvar for å vise bredden i kirkemusikken, sier hun.

Vi vil lese ler om kvinnelige utøvere. Spesielt Vårt Land bør ha fokus på dette

—  Domkantor Petra Bjørkhaug

Nye toner i rekrutteringen

Kantor Ghislain Gourvennec underviser ved Orgelskolen Christine i Stavanger. Han forteller at aktivitetsnivået var lavt på landsbasis da han begynte å undervise i orgel i 2006. Siden har en rekke aktører bygget opp orgelskoler for barn rundt om i landet.

– Nå er det er så godt organisert, og så mange orgelskoler som blomstrer, at vil jeg tro skjevhetene i kjønn vil dempe seg etter hvert, sier han.

Han trekker en parallell til fotball: Målet er å bygge et bredt og etablert miljø til å rekruttere fra. Svært få blir profesjonelle. Men fra slike miljøer kommer også de få som blir storspillere – med ball og på orgel.

Maria Olerud

Maria Birkeland Olerud

Maria Birkeland Olerud er tilknyttet kulturavdelingen i Vårt Land som journalist og bokanmelder.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur