Kultur

Marte Michelet svarer på kritikk i ny bok

HOLOCAUSTDEBATTEN: I et halvår har Marte Michelet jobbet med å svare på kritikken mot hennes bok Hva visste Hjemmefronten? som handlet om holocaust i Norge. Hennes svar kommer neste uke i bokform. – Arbeidet har vært tidkrevende, men inspirerende, sier Michelet.

Tilsvar, Svar på motboken til Hva visste hjemmefronten er tittelen på utgivelsen som er i salg ved utgangen av juni. Marte Michelet svarte tidlig på kritikken i en rekke medier, også her i avisen, etter at de tre historikerne Elise Barring Berggren, Bjarte Bruland og Mats Tangestuen hadde utgitt boka Rapport frå ein gjennomgang av Hva visste hjemmefronten?. Etter to års arbeid konkluderte de med at Michelets bok er historiefaglig svak og bygger på et sviktende, empirisk grunnlag.

Historikernes kritikk var ment som en artikkelserie i Dag og Tid, men endte som en bok på over 300 sider. For å svare grundig på kritikken aktet Michelet å skrive et essay i tidsskriftet Prosa, men også denne gang ender tilsvaret i ei bok. Forlaget Gyldendal melder at det 150 sider lange svaret både kommer som e-bok og papirbok og blir tilgjengelig i bokhandlene i månedsskiftet juni/juli.

---

Hva visste hvem

  • Marte Michelet utga i 2018 boka Hva visste hjemmefronten? Holocaust i Norge: Varslene, unnvikelsene, hemmeligholdet
  • Der skriver hun blant annet at Hjemmefrontens ledelse satt med informasjon om deportasjonen av jøder, men unnlot å varsle, og at jøder måtte betale for hjelp til flukt, noe andre slapp.
  • Under et seminar 20. desember 2018 fikk Michelet både ris og ros for boka. Kritikken handlet om kildebruk og påstander om navngitt personer.
  • Marte Michelet beklaget i intervjuer deler av bokens innhold, men forsvarer hovedkonklusjonene.
  • Historikerne Elise Barring Berggren, Bjarte Bruland og Mats Tangestuen utga i november 2020 Rapport frå ein gjennomgang av Hva visste hjemmefronten? med kritikk av hennes kildebruk og konklusjoner.
  • I mai kom Espen Søbyes bok Hva vet historikerne? der han kritiserer historikerne for manglende faglighet.

---

Unik utgivelse

– Dette ligner ikke på noe vi har publisert tidligere, men så er det jo ganske uvanlig å publisere et svar på en motbok knyttet til en sakprosabok, sier forlagssjef for sakprosa i Gyldendal, Reidar Mide Solberg.

Forlaget presiserer at det ikke er en utgivelse i tradisjonell forstand, fordi den utelukkende er skrevet på en annen boks premisser. Gyldendal kaller det likevel en selvstendig utgivelse. Historikernes bok har elleve kapitler. Derfor svarer også Michelet med like mange kapitler med sine vurderinger og innvendinger til Berggren, Bruland og Tangestuen.

– Dette handler jo om hvordan vi skal forholde oss til sentrale spørsmål knyttet til vår historie. Vi har hatt et ønske om å følge tempoet i debatten i mediene, men samtidig har det vært viktig å være grundige. Dermed har formatet kommet litt underveis, og endt opp som en bok. Vi mener det er en form som yter tilsvaret rettferdighet, sier Solberg.

Skriver ny versjon

Marte Michelet sier via forlaget at hun gleder seg til hennes svar blir publisert.

– Jeg er veldig fornøyd med at det blir utgitt som en bok. Jeg er sikker på at utgivelsen vil endre mye av debatten rundt min bok Hva visste hjemmefronten?. Det har vært et tidkrevende, men også et inspirerende arbeid, sier hun.

Michelet går nå i gang med en ny og korrigert utgave av Hva visste hjemmefronten?. Den nye utgaven vil bli en selvstendig utgivelse som har samme fundament som den opprinnelige, men som i tillegg vil omhandle debatten som har fulgt etter den første utgaven ble utgitt i 2018. Den vil være justert for faktiske påviste feil og oppdatert basert på nye opplysninger og kildemateriale som har kommet til, melder forlaget.

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen er kulturjournalist i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur