Kultur

Mener Norge­ må stoppe all utenlandsadopsjon

Priyangika Samanthie Kraggerud­ mener utenlandsadopsjon «skriker vestlig ­frelserkompleks» og må stoppes frem til norske myndigheter har gransket alle adopsjonssaker.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur