Kultur

Dansk bibeloversettelse endrer fra «salige er de» til «I er heldige, hvis ...»: – Ugjenkjennelig

Bibeloversettelse: Danskenes nye bibel ønsker å være forståelig for en 14-åring. Kritikerne mener det teologiske innholdet forflates.

Bilde 1 av 3

Den nye, danske Bibel 2020 er skrevet i et moderne dansk med tanke på å nå unge og nye lesere. Oversetterne har sett for seg en 14 år gammel gutt når de har jobbet med språket. Hvis et ord ikke kan forstås av 14-åringen, har de funnet et mer moderne. Det har gått ut over sentrale bibelord som synd og nåde. Synd er blitt til «lovovertrædelse».

I saligprisningene hos Matteus heter det ikke lenger «salige er de…» men «I er heldige, hvis…». Det kritiserer journalist, prest og forfatter Sørine Godtfredsen i sin anmeldelse. Hun er en av syv kritikere som Kristeligt Dagblad har bedt om å anmelde den nye utgaven.

– Heldig er man, når man vinner i lotto, og salig er man, når man hviler i troen på Guds vilje. Saligheten vinner intet på å bli oversatt, mener hun.

At engelens «frygt ikke» til gjeterne endres til «I skal ikke være bange» blir av en anmelder også brukt som eksempel på en forflatning. Likeledes at man ikke lenger skal «ære» sin mor og far, men kun «respektere» dem.

Den nye, danske oversettelsen er ikke, som en autorisert bibeloversettelse, forpliktet på kirkelig språkbruk og salmetradisjon.

Den nye, danske oversettelsen «Bibelen 2020» er ikke forpliktet på kirkelig språkbruk og salmetradisjon, slik en autorisert bibeloversettelse er. Foto: Bibelselskabet

LES OGSÅ: Roser bok om Bibelens betydning i Norge

500 år

Carsten Bach-Nielsen er også blant anmelderne. I fjor kom han med boka Bibelen i Danmark – 500 års kirke- og kulturhistorie. Han er kritisk til det han oppfatter som en forflatning av språket, men ser positive sider ved tilgjengeligheten. I en kirkehistorisk sammenheng mener han den nye oversettelsen ikke er nyttig. Vi har spurt ham hva han mener med det.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

For både Luther og Grundtvig var det om å gjøre å vekke den døde skrift til det levende og gjenfortalte ord. – Om det har lykkes med Bibel 2020 er jeg litt usikker på, sier Carsten Bach-Nielsen, teolog og kirkehistoriker ved Århus Universitet. Foto: Privat

– Om man for eksempel arbeider med bibelsitater fra 17- eller 1800-tallet, vil man ikke kjenne dem igjen i den nye teksten. Det er et av resultatene av at man har oversatt meningen og ikke ord for ord. Klassiske ord og vendinger som synd og nåde er helt forsvunnet. Den nye teksten kan imidlertid være god for unge og nye lesere, sier Bach-Nielsen.

– Med oversettelsen i 1992 jobbet fagfolk med dyp forståelse for hebraisk og gresk. Med den nye har man tatt forfattere og andre inn og lagt den ut i brukergrupper som har gitt sin mening. Det er ikke en vitenskapelig oversettelse, men et resultat av vox populi, mener han.

LES OGSÅ: Ventet 124 år på ny nordsamisk oversettelse

Arbeidet har pågått i 20 år. I 2012 kom Det nye testamente i ny språkdrakt med tittelen Den ny aftale. Nå er den også revidert og har fått følge med Den gamle aftale. Ordet pakt er altså byttet med avtale. Ikke bare de to testamenter, men hver eneste av Bibelens 66 bøker har fått sin egen tittel. Første Mosebok heter Begyndelsen, og Lukasevangeliet kalles Gode nyheder til fattige. Flere grep er tatt for å lette lesningen. Du finner veiledninger til kjente ord og fortellinger, og også en tematisk rettledning. Dessuten er den tradisjonelle oppdelingen i to spalter borte. Også fotnoter og krysshenvisninger er fjernet. Flere anmeldere er begeistret over denne tilretteleggingen.

Ikke like sentral

I sin bok Bibelen i Danmark skriver Bach-Nielsen at Bibelen er blitt befridd.

– På hvilken måte?

– Nå finnes det så mange utgaver. Alle kan oversette den, og lesere kan velge sin oversettelse. Den er ikke lenger enn autoritativ bok slik den på godt og ondt var i tidligere århundre. Men det er en frihet med konsekvenser, mener han og sammenligner med England hvor de også har moderne oversettelser.

– Men til høytid som bryllup og statsbegivenheter bruker de King James-versjonen. Vi har ingen slik stor enhetsbibel fra 1600-tallet. Bibelen er atomisert til forskjellige brukergrupper som for eksempel barne- og ungdomsbibler. Den autoritative enhetsbibelen kan vi ikke snakke om på samme måten. Vi har fått bibler på brukernes betingelser. Det er en del av denne friheten at man kan gjøre med Bibelen hva man vil, hevder Bach-Nielsen.

LES OGSÅ: Tar kritikk på bibeloversettelse

– I Norge og Sverige deltok sentrale forfattere i arbeidet. I hvilken grad har det skjedd i Danmark?

– Jeg vet at forfatter Ida Jessen har hatt med oversettelse av Salmene å gjøre. Men vi har ingen store, episke forfattere som beveger seg inn i Bibelens rom. Der er Norge og Sverige svært forskjellige fra Danmark. Bibelen er ikke like sentral som i den tiden vi hadde kapasiteter som Ebbe Kløvedal Reich og Johannes Møllehave. Vi har ikke slike navn i dag, og den bibelske gjenfortelligstradisjonen er derfor ikke så sterk, mener Bach-Nielsen.

Usikker suksess

Han tilhører selv den grundtvigske tradisjonen, der Bibelen er den store fortelling som alle kjenner.

– Det er en tradisjon som er glidd ut. Derfor prøver man å starte et annet sted, sier han.

Helt tilbake fra Martin Luther har det å gjenfortelle Bibelen i et nytt språk vært diskutert. For både Luther og Grundtvig var det om å gjøre å vekke den døde skrift til det levende og gjenfortalte ord.

– Om det har lykkes med Bibel 2020 er jeg litt usikker på, sier Bach-Nielsen.

---

Bibelen 2020

  • Bibelen 2020 er ikke, som en autorisert bibeloversettelse, forpliktet på kirkelig språkbruk og salmetradisjon.
  • Målet er i stedet å gjengi grunntekstens mening ved hjelp av ord og uttrykk som blir forstått på moderne dansk.
  • Fortsatt er oversettelsen fra 1992 den som er offisielt godkjent til bruk i Folkekirkens gudstjenester.
  • 1992-versjonen brukes også i andre kristne kirker.
  • Oversettelsen er gjort av like kompetente oversettere som man ville ha brukt i en autorisert versjon, forsikre Det Danske Bibelseskab.
  • Bibelen 2020 har ikke vært på de formelle høringsrunder, men har vært testet på lesegrupper.
  • Fortsatt er det oversettelsen fra 1992 som er den av Dronningen autoriserte bibel.
  • Den vil ikke bli erstattet før om 16 år da danskene vil feire 500 års jubileum for reformasjonen i Danmark-Norge.

---

Les mer om mer disse temaene:

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen er kulturjournalist i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur