Kultur

Herland: – Vikingene var fryktløse og åpne

Hanne Nabintu Herland vil vi skal la oss inspirere av vikingenes verdier, slik at vi igjen kan bli «trygge og stolte».

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

– Hva er det ved vikingarven du er stolt av?

– Janteloven og konsensustyranniet preger Norge. Av vikingene kan vi lære oss en konstruktiv fryktløshet. De var ikke redde for å dra hjemmefra. Vi finner dem igjen i den keiserlige garde i Konstantinopel, og som normannerkonge på Sicilia. Vi er redde for å være tydelige. Det skaper feighet og sladder. Den frie bonden deltok på tinget, der han kunne reise seg og si sin mening. Jeg er også fascinert av kvinnens frie rolle­. Den sterke bondekona er et ­fenomenalt ideal som stod som en bauta da mannen var ute, sier Herland.

Vikingverdier

Hun ønsker at serien skal skape begeistring for vår kulturhistorie.

– Bildet var selvfølgelig blandet. Det var en tøff og hard tid, men jeg synes det konstruktive skal frem. Jeg tror mange unge mennesker kan ha godt av å få det med seg.

– Hva får deg til å tenke at fryktløshet var en verdi for 
vikinger?

– De våget å reise på de store havene. Deres sinn var ikke lukkede, men multikulturelle og åpne. De var fryktløse i sin ekspansjon. Det er noe av hovedgrunnen til at vi kalte serien Fryktløse nordmenn, sier hun.

Internasjonale

Fordi ­vikingene var så internasjonale, kan hun ikke fatte hvor tanken kommer fra om at rett og galt lar seg definere til etnisk tilhørighet.

– Den tanken fører oss galt av sted. Det internasjonale bør ikke være en trussel, men en berikelse. Jeg tror det er grunn til å si vi var mer åpne og internasjonale den gangen enn vi er i dag, sier Herland.

– Historieprofessor Jon Vidar Sigurdsson finner flere feil i første episode. Hvorfor har du ikke forankret serien bedre faglig?

– Vi har ønsket å få en bredde og ikke bare akademikere, sier hun.

Georg Olafr Reydarsson Hansen presenteres som vikingetideksperten. Han er høvding i Njardar Vikingelag.

– Jeg syntes det var fascinerende å få ham som vikinge­tidsentusiast inn som første person. Jeg har stor respekt for Georg slik jeg har det for de andre som skal delta i serien. Det er ikke det samme som at jeg er enig i alt de sier, sier Herland.

Skipenes betydning

I episode to snakker historiker Halvor Tjønn blant annet om vikingskipenes betydning og norske leiesoldater i Midtøsten, skandinavenes bidrag til opprettelsen av Russland, samt at det norske samfunnet var basert på individets rett.

– Vår egen kulturhistorie skal vi ikke være redd for å snakke om. En trygg, nasjonal identitet, forankret i gleden over sin egen historie er en forutsetning for også å kunne respektere andre kulturer, mener Herland.

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen er kulturjournalist i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur