Kultur

Unge menn topper Bibel-undersøkelse

Dobbelt så mange unge menn som kvinner leser Bibelen, viser ny undersøkelse fra KIFO. Unge pinsevenner fra Bibelbeltet er de aller ivrigste.

Det mest oppsiktsvekkende i undersøkelsen er at unge menn er langt mer opptatt av å lese Bibelen enn jenter i samme aldersgruppe.

– I gruppen under 25 år er det en markant forskjell mellom kjønnene. Det er faktisk dobbelt så mange menn som leser Bibelen, som unge kvinner. 7,5 prosent av kvinnene leser jevnlig i Bibelen, det er gruppen som totalt sett leser minst i Bibelen. Tallet for menn i samme aldersgruppe er 14,6 %, forteller KIFO-forsker Tore Witsø Rafoss som har ledet undersøkelsen som er gjort i samarbeid med Bibelselskapet.

De eldre er fortsatt de aller mest bibel-hungrige, og 11,4 prosent av alle nordmenn leser i Bibelen ukentlig.

LES MER: Lite kunnskap om eget og andre livssyn

Bibelbeltet

Eivind Oftedal er 24 år, oppvokst i bibelbeltet (Sandnes), og er aktiv i lovsangsteamet og som ungdomsleder i Filadelfia-menigheten i Oslo. Han representerer gjerne gruppen som peker seg ut i undersøkelsen, men har ingen god forklaring på tendensen.

– For meg er daglig bibellesning viktig påfyll. Jeg vil bli bedre kjent med Jesus og tror det er i Bibelen han åpenbarer hvem han er. Jeg vil ha et jevnt åndelig nærvær med Jesus, og da er Bibelen den selvfølgelige kilden. Her lærer jeg hvem Han er, og hvem jeg er i hans øyne, sier han.

Bevisst forhold

Eivind Oftedal kommer fra en kristen oppvekst i Sandnes. Han har gått to år på Musikk, menighet og ledelse i Staffeldtsgate, nå driver han eget firma innen lydutstyr. De to-tre siste årene har han blitt mer og mer aktiv i Ungfila, og har også fått et mer bevisst forhold til bibellesningen.

– Jeg prøver å starte dagen med bibellesning, for å sette litt kurs og koble meg på hvem jeg er som kristen. Nå leser jeg for å få en sterkere relasjon til Jesus, før var det kanskje mer en prestasjon for Jesus. Det jeg henter fra Bibelen minner meg på hvem jeg er, og hva Gud vil med livet mitt, sier Eivind Oftedal.

– Unge jenter kommer dårlig ut i undersøkelsen, de leser minst av alle, hva tror du er grunnen til det?

– Jeg har hørt fra flere jenter at de føler et sterkt prestasjonspress, mer enn det vi guttene kjenner på. De ønsker gjerne å lese mer, men tiden strekker ikke til i alt «flink pike»-presset, tror han.

LES MER: Viktig bibelsamling

Kvalitativt

Tore Witsø Rafoss vet heller ikke sikkert hvorfor ungdomsgruppen er så delt.

– Men det vil vi forske videre på. Nå har vi mye tallmateriale, og vil gå videre fra den kvantitative til den kvalitative forskningen på bibellesning. Da vil vi intervjue gruppene og gå mer inn på begrunnelser for at de leser mye eller lite, sier han.

En annen tendens som viser seg i undersøkelsen er at høy utdannelse øker bibellesingen.

– Pilene for utdannelsesnivå og bibelbruk følger hverandre oppover. De med mer enn 5 års høyere utdannelse, leser mest i Bibelen. Det er også overraskende ut fra at man tenker seg et sterkere utslag av sekularisering i den gruppen. Men slik er det ikke, sier Rafoss.

Urbanisering

Utslagene mellom by og land er også små.

– Urbaniseringen ser ikke ut til å slå ut negativt, det er marginale forskjeller. Unntaket er Oslo, men det kan forklares med en mye bredere sammensetning av befolkningen, både kulturelt og religiøst, sier han.

I et langt perspektiv (30-40 år) har bibellesingen gått noe ned i Norge.

– Målt ut fra religiøs deltagelse er det de sterkt troende, på konservativ side, som er de ivrigste leserne. Det er også ut utslag som viser at de som blir kristne i voksen alder, er blant de som leser mest i Bibelen, sier Rafoss.

Les mer om mer disse temaene:

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur