Hvordan vi innretter oss og organiserer samfunnene­ våre påvirker hvor effektivt vi klarer å møte klimautfordringene, skal vi tro forskerne. For mens de fleste i Vesten vil mene at demokratiet er det foretrukne styresettet, strides de lærde om hvor godt egnet det er i møte med en ny klimahverdag.