Klima

Hvordan vi innretter oss og organiserer samfunnene­ våre påvirker hvor effektivt vi klarer å møte klimautfordringene, skal vi tro forskerne. For mens de fleste i Vesten vil mene at demokratiet er det foretrukne styresettet, strides de lærde om hvor godt egnet det er i møte med en ny klimahverdag.

Utfordringer

Professor Jon Hovi ved Institutt for Stats­vitenskap på Universitetet i Oslo mener at demokratiske samfunn har flere utfordringer når det gjelder å løse langsiktige klimautfordringer.

– Det mest opplagte elementet med demokrati som gjør det vanskeligere å gjennomføre klimatiltak er sterke lobby­grupper, som oljelobbyen i Norge og olje- og kullobbyene i USA. Det er også et problem at demokratiet innebærer kortsiktighet. Korte mandatperioder gjør at politikerne er redde for å innføre noe som er upopulært, sier Hovi.