03 December 2020Search magnifying glass

1319 resultater for "jan-arild-holbek"

Vårt Lands spalter har gjennom 75 år også vært sterkt preget av strid, kamp og mer eller mindre respektfull dialog om en uendelighet av kirkelige stridsspørsmål og debattemaer.

Egil Grandhagen var utdannet sprengningsoffiser i forsvaret, men som general i Nord-Europas største misjonsorganisasjon var han så lite militant i lederstil som det går an å være.

Stavanger biskop og kulturministeren er enige om at menigheter ikke kan nekte å ta i bruk den nye, kjønnsnøytrale vigselsliturgien.

Herborg Oline Finnset er mest ønsket som ny kollega av biskopene i Den norske kirke.

– Valgmenigheter fører til splittelse, mener kirkeforsker Hans Raun Iversen.

Sjefen i Sarons dal, Rune Edvardsen, avviser at protestinnmeldingen i Kristelig Folkeparti er taktikkeri for å få tilbake givere som har mislikt hans Arbeiderparti-sympatier.

Biskop Atle Sommerfeldt vil ha erkebiskopstittelen inn i Den norske kirke.

Siden 1922 har Folkekirken i Danmark rekruttert biskoper ved uravstemning.

Et flertall av menighetsrådene vil skrote systemet som gjorde Ivar Braut til biskop i Stavanger. De vil ha en ren valgordning.

KA, den kirkelige arbeidsgiverorganisasjonen, presses fra flere kanter og må endre arbeidsform og profil.

Annonse
Annonse

Mer fra: