22 treff for "irene-thoresen-ronold"

Ikke engang når muslimsk terror truer, er venstresiden villig til å ta et oppgjør med den. De retter tvert imot blikket mot de høyreekstreme.

Koranens budskap er dessverre ikke nestekjærlighet, ydmykhet og godhet.

Så enkelt kan det sies. Sakarias hadde vert stum siden engelen fortalte at han skulle få en sønn.

Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Gal 4,4

«Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få.»

En ung mann vandret gatelangs i Bergen. Han var en meget intelligent kar og hadde en skarp tunge i debatter.

Han skal bli deg til glede og fryd, og mange skal glede seg over hans fødsel. For han skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og han skal bli fylt av Den Hellige Ånd like fra sin mors liv. Luk 1,14f .

Annonse
Annonse

Mer fra: