Search magnifying glass

20 treff for "irene-thoresen-ronold"

Vårt Land - Norges største kristne dagsavis

Ikke engang når muslimsk terror truer, er venstresiden villig til å ta et oppgjør med den. De retter tvert imot blikket mot de høyreekstreme.

Vårt Land - Norges største kristne dagsavis

Koranens budskap er dessverre ikke nestekjærlighet, ydmykhet og godhet.

Vårt Land - Norges største kristne dagsavis

En ung mann vandret gatelangs i Bergen. Han var en meget intelligent kar og hadde en skarp tunge i debatter.

Vårt Land - Norges største kristne dagsavis

Så enkelt kan det sies. Sakarias hadde vert stum siden engelen fortalte at han skulle få en sønn.

Vårt Land - Norges største kristne dagsavis

Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Gal 4,4

Vårt Land - Norges største kristne dagsavis

«Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få.»

Vårt Land - Norges største kristne dagsavis

Han skal bli deg til glede og fryd, og mange skal glede seg over hans fødsel. For han skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og han skal bli fylt av Den Hellige Ånd like fra sin mors liv. Luk 1,14f .

Vårt Land - Norges største kristne dagsavis

Et brev kan forandre en dag, snu opp ned på livet eller føre oss inn i en tøff prosess.

Vårt Land - Norges største kristne dagsavis

«De kristne tror de er så mye betre enn andre,» sies det. Det er en total missforståelse.

Annonse
Annonse

Mer fra: