«Vi ønsker at våre turer skal være preget av et kristent miljø, og kristne omgangsformer. Vi ønsker f. eks. at mann og kvinne skal være gift for å dele rom på tur.»